ช่องท้อง (abdominal cavity) เป็นช่องลำตัวในร่างกายมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ซึ่งบรรจุอวัยวะภายใน ตั้งอยู่ใต้ช่องอก (thoracic cavity) และเหนือช่องเชิงกราน (pelvic cavity)

ช่องท้อง
(Abdominal cavity)
แผนภาพแสดงช่องตัวของมนุษย์
ด้านหน้าของท้อง แสดงตำแหน่งสำคัญบนพื้นผิวของลำไส้เล็กส่วนต้น, ตับอ่อน, และไต
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินcavitas abdominis
MeSHD034841
TA98A01.1.00.051
A10.1.00.001
TA2128
FMA12266
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

อวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง เช่น กระเพาะอาหาร, ตับ, ตับอ่อน, ม้าม, ถุงน้ำดี, กระเพาะปัสสาวะ, ลำไส้เล็ก, และลำไส้ใหญ่ (ไตเป็นอวัยวะที่ไม่ได้อยู่ในช่องท้อง แต่อยู่หลังช่องท้อง เรียกว่าเป็นอวัยวะหลังเยื่อบุช่องท้อง (retroperitoneal organs))

ช่องท้องถูกบุด้วยเยื่อแผ่นที่เรียกว่า เยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) และอวัยวะภายในก็ถูกคลุมด้านหน้าด้วยแผ่นไขมันที่เรียกว่าโอเมนตัม (omentum หรือ omental apron)

ดูเพิ่ม

แก้