ระบบทางเดินอาหาร (อังกฤษ: Gastrointestinal tract, GI tract, alimentary canal หรือ gut) ระบบทางเดินอาหาร อาจเรียกอีกอย่างว่าระบบย่อยอาหาร (digestive tract) ระบบอวัยวะนี้มีเฉพาะในสัตว์หลายเซลล์ (multicellular animals) ที่ต้องกินอาหารและย่อยอาหาร เพื่อรับสารอาหารและพลังงานและขับถ่ายของเสียออกไป

กายวิภาคพื้นฐาน

แก้

ทางเดินอาหาร

แก้
 

ในมนุษย์ที่โตเต็มที่จะมีระบบทางเดินอาหาร ยาวประมาณ 7 เมตรครึ่ง หรือ 25 ฟุต ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง

แก้

ตับ (liver) ปล่อย น้ำดี (bile) เข้าไปในลำไส้เล็กโดยระบบน้ำดี (biliary system) และไปเก็บที่ถุงน้ำดี (gallbladder) ตับอ่อน (pancreas) จะปล่อยของเหลวไอซอสโมติก (isosmotic fluid) ซึ่งประกอบด้วยไบคาร์บอเนต (bicarbonate) และเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น

  1. ทริปซิน (trypsin)
  2. ไคโมทริปซิน (chymotrypsin)
  3. ไลเปส (lipase)
  4. คาร์บอกซี่เปปซิเดส (carboxypeptidase)
  5. แพนคลิเอติก อะไมเลส (amylase)
  6. นิวเคลส (nuclase enzymes)

อ้างอิง

แก้
  • National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health.
  • Coico, R., Sunshine, G., and Benjamini, E. (2003) "Immunology: A short Course 5th ed." Pgs 11-12.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้