บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (อังกฤษ: True Move Co.,Ltd. เดิมชื่อ TA Orange Co.,Ltd.) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือรายหนึ่งในประเทศไทย เดิมเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเทเลคอม เอเชีย กับกลุ่มออเร้นจ์ จากประเทศฝรั่งเศส ในชื่อ ทีเอ ออเร้นจ์ แต่ใน พ.ศ. 2547 กลุ่มออเร้นจ์ได้ถอนทุนออกไปจากประเทศไทย ทางเทเลคอมเอเชียซึ่งเป็นบริษัทแม่จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นทรู คอร์ปอเรชั่น และเปลี่ยนชื่อ ทีเอ ออเร้นจ์ เป็น ทรู มูฟ

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
ประเภทบริษัทจำกัด
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ก่อนหน้าทีเอ ออเรนจ์
ก่อตั้งพ.ศ. 2547
เลิกกิจการพ.ศ. 2554
ถัดไปทรูมูฟ เอช
สำนักงานใหญ่18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
บุคลากรหลัก
ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารไร้สาย

ปัจจุบันทรูมูฟมีเครือข่ายของตนเองสองเครือข่าย คือทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ที่เป็นของบริษัทลูก โดยเครือข่ายทรูมูฟปัจจุบันได้ยุติการให้บริการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หลังเอไอเอสเข้าชำระเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดแรก

ก่อนหน้า ทรูมูฟ ถัดไป
ทีเอ ออเรนจ์
2546-2547

ทรูมูฟ
(2547-2554)
ทรูมูฟ เอช
2554-ปัจจุบัน


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้