ถนนสุวรรณภูมิ (อักษรโรมัน: Thanon Suvarnabhumi) เป็นถนนโดยรอบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในท้องที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมดเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้นถนนสุวรรณภูมิ 1 ที่เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงและท่าอากาศยานไทย และถนนสุวรรณภูมิ 3 ส่วนที่ไม่ใช่เขตท่าอากาศยาน เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง กรมท่าอากาศยาน และกรมธนารักษ์

ถนนสุวรรณภูมิถูกจัดไว้เป็นถนนสำหรับเชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องมาจากพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขนาดใหญ่ และไม่ได้จัดพื้นที่ให้มีพื้นที่แบบระยะประชิดเฉกเช่นเดียวกับท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงความต้องการในการเปิดทางเข้า-ออกท่าอากาศยานด้วยการเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบ ท่าอากาศยานไทย จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเวียนภายในท่าอากาศยานจำนวน 5 เส้นทาง ก่อนให้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าถนนสุวรรณภูมิเช่นเดียวกับชื่อท่าอากาศยานในภายหลัง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ถนนสุวรรณภูมิ 1

แก้

ถนนสุวรรณภูมิ 1 เป็นทางยกระดับจากพื้นดินตลอดทาง มีจุดเริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับสุวรรณภูมิ (กิโลเมตรที่ 12.500) บนถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ข้ามถนนลาดกระบัง คลองลาดกระบัง และคลองหนองปรือ มุ่งหน้าไปทางใต้ และสิ้นสุดเส้นทางที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ววกกลับเส้นทางเดิมเป็นรูปตัวยู

ถนนสุวรรณภูมิ 2

แก้

ถนนสุวรรณภูมิ 2 เป็นเส้นทางในแนวตะวันออก-ตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้สำหรับเชื่อมเส้นทางไปยังอาคารคลังสินค้าของท่าอากาศยานฯ มีจุดเริ่มต้นจากทางแยกสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก แล้วข้ามคลองหนองปรือเป็นอันสิ้นสุดเส้นทาง โดยเส้นทางหลังจากนี้จะเป็นทางแยกต่างระดับระหว่างถนนร่มเกล้าและถนนกิ่งแก้ว ในท้องที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ถนนสุวรรณภูมิ 3

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370
ที่ตั้งอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ความยาว2.742 กิโลเมตร (1.704 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

ถนนสุวรรณภูมิ 3 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ถนนเลียบรันเวย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเส้นทางในแนวเหนือ-ใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้สำหรับเป็นทางเข้า-ออกจากถนนเทพรัตน ในท้องที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีจุดเริ่มต้นจากทางแยกสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปทางใต้ แล้วข้ามคลองหนองปรือและคลองหนองงูเห่า จากนั้นเส้นทางจะเป็นทางแยกต่างระดับโดยแยกระหว่างมุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเทพรัตนขาออกเมืองเพื่อไปจังหวัดชลบุรี หรือมุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเทพรัตนขาเข้าเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานคร

เส้นทางบางส่วนของถนนสุวรรณภูมิ 3 เริ่มตั้งแต่ถนนเทพรัตนไปจนถึงสะพานข้ามคลองหนองปรือระยะทาง 2.742 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 สายทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านถนนเทพรัตน (บางนา-หนองไม้แดง)

ในอนาคต ถนนสายนี้จะเป็นถนนสายหลักสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารฝั่งเหนือหลังปัจจุบัน และอาคารผู้โดยสารฝั่งใต้ที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคต โดยจะมีทางยกระดับแยกจากถนนสุวรรณภูมิ 3 เพื่อมุ่งหน้าเข้าอาคารผู้โดยสารโดยตรงแบบถนนสุวรรณภูมิ 1

ถนนสุวรรณภูมิ 4

แก้

ถนนสุวรรณภูมิ 4 เป็นเส้นทางในแนวเหนือ-ใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้สำหรับเป็นทางเข้า-ออกจากถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง มีจุดเริ่มต้นจากแยกสนามบินสุวรรณภูมิ ในท้องที่ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้ามาทางใต้ ข้ามคลองลาดกระบังและคลองหนองปรือ มุ่งหน้าไปทางใต้เลียบคลองหนองปรือ สิ้นสุดเส้นทางที่ด้านหน้าอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ถนนสุวรรณภูมิ 5

แก้

ถนนสุวรรณภูมิ 5 เป็นเส้นทางขนานกับถนนสุวรรณภูมิ 1 ในระดับพื้นดิน ใช้สำหรับเป็นทางมุ่งหน้าไปยัง โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สุวรรณภูมิ หรือมุ่งหน้าไปยังอาคารผู้โดยสารสำหรับรถรับจ้างทั่วไป มีจุดเริ่มต้นจากถนนสุวรรณภูมิ 2 บริเวณแยกการบินไทยสำนักสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ในแนวขนานกับถนนสุวรรณภูมิ 1 สิ้นสุดเส้นทางขาเข้าที่ทางแยกต่างระดับอาคารผู้โดยสารโดยทางมุ่งหน้าไปอาคารผู้โดยสารจะเป็นทางยกระดับมาเชื่อมกับถนนสุวรรณภูมิ 1 ในระดับที่ 2 สำหรับรถทั่วไป หรือเป็นถนนในระดับดินสำหรับรถรับจ้าง หรือเลี้ยวขวาเพื่อไปด้านหน้าโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สุวรรณภูมิ จากหน้าโรงแรมเลี้ยวขวาอีกครั้งจะเป็นถนนสุวรรณภูมิ 5 ขาออกมุ่งหน้าไปถนนสุวรรณภูมิ 2