ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 สายสามแยกนิคม-วังม่วง เป็นถนนสายหนึ่งในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี มีระยะทางทั้งหมด 53.139 กิโลเมตร เส้นทางเริ่มจากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ที่สามแยกนิคมสร้างตนเอง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผ่านตำบลนิคมสร้างตนเอง และตำบลโคกตูม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3333 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3302 ที่วงเวียนโคกตูม ตัดกับทางหลวงชนบท ลบ.2034 จากนั้นจึงเข้าสู่เขตตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่สี่แยกซอย 12 ผ่านตำบลพัฒนานิคม และตำบลหนองบัว ตัดกับทางหลวงชนบท ลบ.2007 ข้ามทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ (ทางรถไฟลอยน้ำ) จากนั้นจึงข้ามแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เขตตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สิ้นสุดเส้นทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 ที่สี่แยกวังม่วง ตำบลวังม่วง ตรงข้ามกับทางหลวงชนบท สบ.4005

Thai Highway-3017.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017
ถนนลพบุรี-วังม่วง, สามแยกนิคม-วังม่วง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:53.139 กิโลเมตร (33.019 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 • Thai Highway-3333.svg Thai Highway-3302.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3333 / ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3302 ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • ลบ.2034 ทางหลวงชนบท ลบ.2034 ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • Thai Highway-21.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 • ลบ.2007 ทางหลวงชนบท ลบ.2007 ในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-2089.svg สบ.4005 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 / ทางหลวงชนบท สบ.4005 ในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ระบบทางหลวง

สถานที่สำคัญบริเวณถนนแก้ไข

 • อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก
 • เขาจีนแล
 • เทศบาลตำบลโคกตูม
 • อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
 • โรงพยาบาลพัฒนานิคม
 • ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม
 • เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • ทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ (ทางรถไฟลอยน้ำ)
 • เทศบาลตำบลคำพราน
 • พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก)