ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ (ACM Songtam Chokkanapitag) (13 ธันวาคม พ.ศ. 2497- ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557[1] อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม [2] [3]

ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (66 ปี)
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่สมรส อนรรฆมณี โชคคณาพิทักษ์
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ เกิดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายเท้ง โชคคณาพิทักษ์ และนางลิว โชคคณาพิทักษ์ เป็นบุตรชายคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด 5 คน ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางอนรรฆมณี โชคคณาพิทักษ์ (สกุลเดิม หาญปรีชา) ปัจจุบันทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษาแก้ไข

การรับราชการแก้ไข

 • เสนาธิการกองบิน 1
 • รองผู้บังคับการกองบิน 1
 • ผู้อำนวยการกองป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • ผู้บังคับการกองบิน 4
 • ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารอากาศ
 • รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2553 รองเสนาธิการทหารอากาศ
 • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พ.ศ. 2556 รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชการและหน้าที่พิเศษแก้ไข

 • พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝึก Cope Tiger
 • ผู้อำนวยการฝึก Cope Tiger
 • ผู้อำนวยการฝึก Cope Tiger
 • ผู้อำนวยการฝึก Pitch Black

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข