ตำบลหัวทุ่ง (อำเภอลอง)

ตำบลในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

หัวทุ่ง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีประชากรทั้งสิ้น 5,977 คน ประกอบด้วย ชาย 2,937 คน, หญิง 3,040 คน มีเนื้อที่ประมาณ 64.14 ตารางกิโลเมตร ตำบลหัวทุ่งเป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลตำบลหัวทุ่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ตำบลหัวทุ่ง
ตำบลหัวทุ่งตั้งอยู่ในThailand Phrae
ตำบลหัวทุ่ง
ตำบลหัวทุ่ง
ที่ตั้งที่ทำการ อบต.หัวทุ่งในจังหวัดแพร่
พิกัดภูมิศาสตร์: 18°4′0.8″N 99°47′33.4″E / 18.066889°N 99.792611°E / 18.066889; 99.792611พิกัดภูมิศาสตร์: 18°4′0.8″N 99°47′33.4″E / 18.066889°N 99.792611°E / 18.066889; 99.792611
อักษรไทยตำบลหัวทุ่ง
อักษรโรมันTambon Hua Thung
จังหวัดแพร่
อำเภอลอง
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด64.14 ตร.กม. (24.76 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,977 คน
 • ความหนาแน่น93 คน/ตร.กม. (240 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 54150
รหัสภูมิศาสตร์540306
เว็บไซต์www.huatung.go.th (อบต.หัวทุ่ง)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

จากการศึกษาตำนานวัดศรีดอนคำ วัดไฮสร้อย พงศาวดารฉบับของล้านนาเชียงแสน และการเล่าสืบต่อกันมาจึงแน่ใจว่า เขตตำบลหัวทุ่ง โดยเฉพาะบ้านแม่ลองเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านกิ่วฤๅษีที่จะไปเหนือหรือลงใต้สู่เมืองหลวงสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพ ฯ ผู้คนที่กวาดต้อนทั้งชาวลานนา แม้กระทั่งชาวพม่าเชื้อสายกระเหรี่ยง ก็มาตั้งถิ่นฐาน เช่น บ้านค้างตะนะ บ้านแม่รัง บ้านแม่ลอง บ้านนาตุ้ม (2 หมู่) บ้านนาอุ่นน่อง บ้านหัวทุ่ง (เดิม คือบ้านนาหมาโก้ง) บ้านแม่จอก บ้านเค็ม บ้านไผ่ล้อม และบ้านนามน รวม 11 หมู่บ้าน รวมเป็นตำบล เมื่อปี 2540 กำนันคนแรก ชื่อแคว่น วงศ์ภีระ เป็นคนจากลำปาง กำนันคน ที่ 2 ชื่อแคว่นอ้าย บ้านนามน คนที่ 3 ชื่อ กำนันปัญญา จำปาแก้วได้รับพระราชทานนาม ว่า “ ขุนนิคม ศิระเขต” เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงในปี 2475 ซึ่งอำเภอลองก็ได้เปลี่ยน จากอำเภอเมืองลองจังหวัด ลำปาง มาเป็นอำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ กำนันคนที่ 4 คือ แคว่นปั๋น คือ นายอินปั๋น เอ้ยวัน ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็นกำนันอินปั๋นศิริสาน สุวรรณ กำนันคนที่ 5 คือกำนันอ้าย สุภาแก้วกำนัน คนที่ 6 คือกำนันเขียน ต่อตัน ช่วงนี้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 17 หมู่บ้านการบริหารงาน ในรูปแบบสภาตำบลประสบปัญหายุ่งยาก งบประมาณไม่เพียงพอที่จะกระจายลงสู่หมู่ที่มีจำนวนมาก จึงคิดแยกเป็น 2 ในรูปแบบสภา ตำบลประสบปัญหายุ่งยาก งบประมาณไม่เพียงพอที่จะกระจายลงสู่หมู่ที่มีจำนวนมาก จึงคิดแยกเป็น 2 ตำบล โดยพิจารณาหารือตกลง แยกออกไป 8 หมู่บ้านเป็น ตำบลบ่อเหล็กลอง ตั้งแต่ บ้านนาตุ้ม 2 หมู่ บ้านทุ่งเจริญ บ้านแม่ลอง บ้านแม่แขม - หนองแดง บ้านค้างตะนะ บ้านต้นม่วง และบ้านแม่รัง ซึ่งการแยกตำบลสำเร็จเมื่อตำบล ได้กำนันคนที่ 7 คือนายสมทรง เป็กกันใจ ปี 2532

ในการบริหารรูปแบบองค์กรท้องถิ่น สภาตำบลหัวทุ่งได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540[1]

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลหัวทุ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอลอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลองประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 64.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,084.5 ไร่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง และลาดต่ำลงไป ด้านทิศใต้เป็นที่นา ลำเหมือง ลำห้วยด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ เป็นที่ดอน ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ พื้นดินค่อน ข้างขาดน้ำ

ประชากรแก้ไข

ปัจจุบัน ตำบลหัวทุ่งแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน เพศ (ชาย) เพศ (หญิง) รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านไผ่ล้อม 398 394 792 247
2 บ้านนามน 430 454 884 291
3 บ้านหัวทุ่ง 251 290 541 148
4 บ้านแม่จอก 349 348 697 179
5 บ้านเค็ม 337 327 664 170
6 บ้านนาอุ่นน่อง 302 304 606 178
7 บ้านนาอุ่นน่อง 221 240 461 148
8 บ้านเชตวัน 301 323 624 196
9 บ้านไผ่ล้อมพัฒนา 348 360 708 195
รวม 2,937 3,040 5,977 1,752

เศรษฐกิจแก้ไข

อาชีพหลักทางการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวนส้ม และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรองลงมา ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย ก่อสร้าง ทอผ้า รับราชการ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 • ผ้าตีนจกโบราณ
 • พุทรานมสด
 • ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
 • ผ้าฝ้ายทอมือ
 • พรมเช็ดเท้า

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • วัดเชตวัน
 • วัดไผ่ล้อม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทุ่ง
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-โบราณวัตถุ
 • ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง
 • โรงเรียนเชตวันวิทยา
 • โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
 • ศูนย์นมแม่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ข้อมูลตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง แพร่". ประวัติความเป็นมา. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข