ตำบลสักหลง

ตำบลในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

ตำบลสักหลง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำบลสักหลง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sak Long
ประเทศไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอหล่มสัก
พื้นที่
 • ทั้งหมด34 ตร.กม. (13 ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 67110
รหัสภูมิศาสตร์670307
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าก่อตั้งเมื่อปีใด สันนิษฐานจากผู้รู้จากการสร้างวัดสักหลง ประมาณกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา สักหลงมีที่มาจากการไหลของน้ำแม่น้ำป่าสัก ซึ่งในฤดูน้ำหลากสายน้ำไหลมาตามแรงของน้ำเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ร่องน้ำ คูคลอง (ในอดีตเรียกคูคลองที่พลัดหลงว่ากุด) กุดสักหลงบริเวณหมู่ที่ 9 กุดสักแห้งบริเวณหมู่ที่ 2,9 ปัจจุบันราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนทั้งหมดเหลือแต่แม่น้ำป่าสักไหลผ่านใจกลางตำบลและคูคลองต่าง ๆ สำหรับนำน้ำไปใช้ในการเกษตร

ภูมิศาสตร์

แก้

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบลทำให้มีน้ำฉับพลันบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน พื้นที่ตอนบนเป็นภูเขาเตี้ยน้ำท่วมไม่ถึง ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพทำการเกษตรกรรม

อาณาเขตติดต่อ

แก้

หมู่บ้าน

แก้

ตำบลสักหลง แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านวังรู หมู่ที่ 1
 2. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2
 3. บ้านสักหลง หมู่ที่ 3
 4. บ้านสักหลง หมู่ที่ 4
 5. บ้านขวัญโยน หมู่ที่ 5
 6. บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 6
 7. บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 7
 8. บ้านวังร่อง หมู่ที่ 8
 9. บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 9
 10. บ้านสักหลง หมู่ที่ 10
 11. บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 11

สถานที่สำคัญ

แก้
 • วัดไตรภูมิ (สักหลง) ศูนย์กลางของหมู่บ้านต่าง ๆ ที่จะมาร่วมกิจกรรมดังนี้ เช่น บุญบั้งไฟ ลอยกระทง และยังมีพระธาตุสมัยล้านช้างอยู่ 2 องค์
 • กุดสักหลง หนองน้ำขนาดใหญ่ใจกลางตำบลซึ่งเป็นที่มาขอชื่อตำบล
 • แม่น้ำป่าสัก เป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญต่อชาวเพชรบูรณ์
 • สวนสาธารณะหนองแค เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ระหว่างตำบลสักหลงและวัดป่า เดิมเป็นค่ายลูกเสือพ่อขุนผาเมือง ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สนามกีฬา การประปาส่วนภูมิภาคส่วนอำเภอหล่มสักและอยู่ในการปกครองของเทศบาลเมืองหล่มสัก