ตำบลพันดอน

ตำบลในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

พันดอน เป็นตำบลในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลพันดอน และเทศบาลตำบลกงพานพันดอน

ตำบลพันดอน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phan Don
ตำบลพันดอนตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
ตำบลพันดอน
ตำบลพันดอน
ที่ตั้งในจังหวัดอุดรธานี
พิกัด: 17°7′42″N 102°57′42″E / 17.12833°N 102.96167°E / 17.12833; 102.96167พิกัดภูมิศาสตร์: 17°7′42″N 102°57′42″E / 17.12833°N 102.96167°E / 17.12833; 102.96167
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอกุมภวาปี
พื้นที่[ต้องการอ้างอิง]
 • ทั้งหมด57.596 ตร.กม. (22.238 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด17,410 คน
 • ความหนาแน่น302.27 คน/ตร.กม. (782.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41370
รหัสภูมิศาสตร์410402
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ในช่วงการจัดตั้งอำเภอกุมภวาปีในปี 2440 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบลใหญ่ คือ ตำบลปะโค ตำบลพันดอน ตำบลอุ่มจาน ตำบลตูมใต้ และตำบลแชแล โดยในอดีต ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปีตั้งอยู่ที่บ้านน้ำฆ้อง ตำบลพันดอน แต่ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านดงเมือง ตำบลตูมใต้

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 มีลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับตำบลพันดอน ดังนี้

 • 14 พฤษภาคม 2499 จัดตั้ง "สุขาภิบาลพันดอน" ในท้องที่บางส่วนของตำบลพันดอน[1]
 • 4 มีนาคม 2507 ตั้งตำบลเสอเพลอ แยกออกจากตำบลพันดอน[2]
 • 3 ตุลาคม 2515 ขยายเขตสุขาภิบาลพันดอนจาก 6.366 ตารางกิโลเมตร เป็น 7.92 ตารางกิโลเมตร[3]
 • 11 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลผาสุก แยกออกจากตำบลพันดอน[4]
 • 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพันดอนเป็น "เทศบาลตำบลพันดอน"[5]
 • 25 มีนาคม 2548 ได้มีการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี โดนให้ตำบลพันดอนมีเขตการปกครองรวม 20 หมู่บ้าน[6]

ภูมิศาสตร์ แก้

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลพันดอนเป็นที่ราบลุ่มทางด้านตะวันออกเป็นส่วนมาก ซึ่งเหมาะแก่การทำนา มีลำห้วยสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำห้วยน้ำฆ้อง และลำห้วยกงพาน ส่วนทางด้านตะวันตกของตำบลเป็นที่ราบสูง ตำบลพันดอนมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (ติดกับพื้นที่ภายในจังหวัดอุดรธานีทุกทิศทาง)

 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลผาสุก และตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
 • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลตูมใต้ และตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี
 • ทิศใต้ ติดกับตำบลตูมใต้ และตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
 • ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอหนองแสง

เขตการปกครอง แก้

ตำบลพันดอนแบ่งออกเป็น 20 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครอง 2 เทศบาล ดังนี้

หมู่บ้าน แก้

 • หมู่ที่ 1 บ้านพันดอน
 • หมูที่ 2 บ้านพันดอน
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองผึ้ง
 • หมู่ที่ 4 บ้านวาปี
 • หมู่ที่ 5 บ้านน้ำฆ้อง
 • หมู่ที่ 6 บ้านผือ
 • หมู่ที่ 7 บ้านพันดอน
 • หมู่ที่ 8 บ้านกงพาน
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาหนองทุ่ม
 • หมู่ที่ 10 บ้านคำเจริญ
 • หมู่ที่ 11 บ้านดงแคน
 • หมู่ที่ 12 บ้านดอนแคน
 • หมู่ที่ 13 บ้านกงพาน
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองศรีเจริญ
 • หมู่ที่ 15 บ้านน้ำฆ้อง
 • หมู่ที่ 16 บ้านน้ำฆ้อง
 • หมูที่ 17 บ้านใหม่คำเจริญ
 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองอุดม
 • หมู่ที่ 19 บ้านผือ
 • หมู่ที่ 20 บ้านพันดอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

พื้นที่ตำบลพันดอนอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

ประชากร แก้

พื้นที่ตำบลพันดอนในเขตเทศบาลตำบลพันดอนมีประชากร 5,567 คน และมีบ้าน 2,599 หลังคาเรือน[7] ส่วนพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลกงพานพันดอนมีประชากร 11,742 คน และมีบ้าน 3,169 หลังคาเรือน รวมทั้งตำบลมีประชากร 11,701 คน และมีบ้าน 3,294 หลังคาเรือน[8]

การศึกษา แก้

การคมนาคม แก้

รถไฟ แก้

ถนน แก้

สถานที่สำคัญ แก้

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอกุมภวาปี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี (บ.ข.ส.กุมภวาปี)
 • สถานีรถไฟกุมภวาปี
 • ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370 (ตำบลพันดอน ปะโค ผาสุก เสอเพลอ)
 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (45 ง): 35–36. 30 พฤษภาคม 2499.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านดุง อำเภอโนนสัง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (29 ง): 884–898. 31 มีนาคม 2507.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (198 ง): 3066–3067. 26 ธันวาคม 2515.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (45 ง): 1073–1076. 30 มีนาคม 2525.
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-03-12.
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 7. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพันดอน ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 8. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตำบลพันดอน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้