เปิดเมนูหลัก

ตำบลคำไฮใหญ่

ตำบลในอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย


ตำบลคำไฮใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2321 โดยประชาชนที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้งและประเทศลาวครั้งพระวอพระตานำผู้คนมาสร้างบ้านแปงเมือง คำไฮใหญ่ตั้งชื่อตามแอ่งน้ำขนาดใหญ่หลังหมู่บ้าน มีต้นไฮขึ้นหนาทึบร่มรื่นและมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี และตั้งชื่อว่าคำไฮใหญ่มาโดยตลอด แล้วสร้างวัด กำแพงเมือง และขยายอาณาเขตมาเป็นเวลา 200 กว่าปีจนถึงปัจจุบัน

ตำบลคำไฮใหญ่
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยตำบลคำไฮใหญ่
อักษรโรมันTambon Kham Hai Yai
อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่36.51 ตร.กม.
ประชากร4,729 คน (พ.ศ. 2552)
รหัสทางภูมิศาสตร์342404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

สภาพทั่วไปแก้ไข

ตำบลคำไฮใหญ่มีพื้นที่ 36.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,818 ไร่

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

 • หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่
 • หมู่ที่ 2 บ้านคำอ้อ
 • หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ
 • หมู่ที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองแล้ง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง
 • หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสงนาอุดม

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร 4,729 คน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552)

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน
 • โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

สถานพยาบาลแก้ไข

 • โรงพยาบาลชุมชนคำไฮใหญ่

อ้างอิงแก้ไข