ตำบลคำไฮใหญ่

ตำบลในอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลคำไฮใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2321 โดยประชาชนที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้งและประเทศลาวครั้งพระวอพระตานำผู้คนมาสร้างบ้านแปงเมือง คำไฮใหญ่ตั้งชื่อตามแอ่งน้ำขนาดใหญ่หลังหมู่บ้าน มีต้นไฮขึ้นหนาทึบร่มรื่นและมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี และตั้งชื่อว่าคำไฮใหญ่มาโดยตลอด แล้วสร้างวัด กำแพงเมือง และขยายอาณาเขตมาเป็นเวลา 200 กว่าปีจนถึงปัจจุบัน

ตำบลคำไฮใหญ่
อักษรไทยตำบลคำไฮใหญ่
อักษรโรมันTambon Kham Hai Yai
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอดอนมดแดง
พื้นที่
 • ทั้งหมด36.51 ตร.กม. (14.10 ตร.ไมล์)
ประชากร (2552)
 • ทั้งหมด4,729
 • ความหนาแน่น130 คน/ตร.กม. (340 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์342404
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

สภาพทั่วไปแก้ไข

ตำบลคำไฮใหญ่มีพื้นที่ 36.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,818 ไร่

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

 • หมู่ที่ 1 บ้านคำไฮใหญ่
 • หมู่ที่ 2 บ้านคำอ้อ
 • หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ
 • หมู่ที่ 4 บ้านคำไฮใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองแล้ง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง
 • หมู่ที่ 8 บ้านนาคำเจริญ
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองแสงนาอุดม

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร 4,729 คน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552)

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน
 • โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

สถานพยาบาลแก้ไข

 • โรงพยาบาลชุมชนคำไฮใหญ่

อ้างอิงแก้ไข