ตรีเทวี

อวตารรวมของเทวีสูงสุดสามพระองค์ในศาสนาฮินดู

ตรีเทวีหรือตรีศักติ (อังกฤษ: Tridevi, สันสกฤต: त्रिदेवी) คือ การอวตารรวมของภาคของมหาเทวีสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระปารวตี (ชายาของพระศิวะ) พระลักษมี (ชายาของพระวิษณุ) และพระสุรัสวดี (ชายาของพระพรหม) ซึ่งมหาเทวีสามองค์นี้คือพระเป็นเจ้าตามคติศาสนาฮินดูลัทธิศักติ (นิกายใหญ่ในศาสนาฮินดูที่นับถือพระแม่เป็นหลัก)

มหาเทพทั้งสามและชายา