ชูสิน โคนันทน์ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2466 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล 3 สมัย

ชูสิน โคนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 ธันวาคม พ.ศ. 2466
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 (78 ปี)
คู่สมรสเตือนใจ โคนันทน์

ประวัติ แก้ไข

ชูสิน โคนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2466 [1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ชูสิน โคนันทน์ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 สิริอายุรวม 78 ปี

การทำงาน แก้ไข

หลังจากสำเร็จการศึกษา ชูสินได้ประกอบอาชีพทำไม้แปรรูปและตั้งโรงเลื่อย จนประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจ

งานการเมือง แก้ไข

ชูสิน เข้าสู่วงการการเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกสภาจังหวัด และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูลตามลำดับ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ไม่สำกัดพรรคการเมือง และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 3 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

ชูสิน โคนันทน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดสตูล ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสตูล สังกัดพรรคธรรมสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสตูล สังกัดพรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. บุคคลสำคัญทางการเมืองของจังหวัดสตูล
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๒๙, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๐๘, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๖ มกราคม ๒๕๒๗