ต้ง

(เปลี่ยนทางจาก ชาวต้ง)

ต้ง (จีน: 侗族; พินอิน: Dòngzú) เป็นกลุ่มชนซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ทางตอนใต้ของมณฑลหูหนาน และทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของประเทศจีน พวกเขาเรียกพวกตนเองว่า "ก๊ำ", "อ้ายก๊ำ" หรือ "ปู้ก๊ำ" ซึ่งก็คือ ผู้คำ พวกเขาเชื่อว่าพวกตนเองสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่านก

ต้ง
Ethic Dong Liping Guizhou China.jpg
ประชากรทั้งหมด
2,960,293 คน
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสำคัญ
มณฑลกุ้ยโจว, มณฑลหูหนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม
ภาษา
ภาษาต้ง
ศาสนา
ทวิเทวนิยม, ศาสนาพุทธ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
สุย, จ้วง

ชาวปู้ก๊ำหรืออ้ายก๊ำมีจำนวนประชากร 2,960,293 คน พวกเขาใช้ภาษาต้งซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาขร้า-ไท (จ้วง-ต้ง) และส่วนมากจะใช้อักษรจีนในการเขียน ต่อมาใน ค.ศ. 1958 ก็มีการใช้อักษรละติน แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข