ชนร่อนเร่ชาวไอร์แลนด์

ชนร่อนเร่ชาวไอร์แลนด์ (ไอริช: Lucht siúil, อังกฤษ: Irish Traveller) “Traveller” มิได้แปลว่า “คนเดินทาง”[1] ตามความหมายที่เข้าใจกัน แต่เป็นชนร่อนเร่ที่เป็นชาวไอร์แลนด์ที่ส่วนใหญ่เดิมมาจากไอร์แลนด์ และ เกรตบริเตน และบางส่วนมาจากสหรัฐอเมริกา ในบรรดาผู้อยู่ในกลุ่มจะเรียกตนเองว่า “Pavees” คำเหยียดหยามจากชนภายนอกสำหรับชนร่อนเร่ก็รวมทั้ง “Pikeys”, “knackers” และ “gypos” ในภาษาไอร์แลนด์จะเรียกว่า “Lucht siúil” ที่แปลตรงตัวว่า “ผู้เดิน”

ชนเร่ร่อนชาวไอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1946

บางครั้งผู้ที่มิได้เป็นชนร่อนเร่ก็จะเรียกชนกลุ่มนี้ว่า “Itinerants” ที่แปลว่า “ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง” หรือ “Tinkers” ที่เดิมแปลว่า “ผู้ซ่อมโลหะเบา” (Tinsmith) แต่คำหลังนี้ถือว่าเป็นคำประเภทเหยียดหยาม

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

Drummond. A. (2007) Irish Travellers and the Criminal Justice Systems across the Island of Ireland, PhD University of Ulster

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข