บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับ ง้าวมังกรเขียว (อาวุธคู่กาย กวนอู) หากต้องการดูบทความเกี่ยวกับอาวุธประเภทนี้ ดูที่ ง้าว

ภาพตัวอย่างอาวุธประเภท ง้าว
ง้าวมังกรเขียว
จีนตัวเต็ม 青龍偃月刀
จีนตัวย่อ 青龙偃月刀
ชื่อภาษาจีนในแบบอื่น
จีนตัวเต็ม 冷艷鋸
จีนตัวย่อ 冷艳锯

ประวัติแก้ไข

ง้าวมังกรเขียว (จีน: 青龍偃月刀; พินอิน: qīng lóng yǎn yuè dāo) เป็นอาวุธโบราณและเป็นอาวุธคู่กายของกวนอูหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งจ๊กก๊กเมื่อกวนอูตายในปีค.ศ. 219 ลิบองได้นำง้าวมังกรเขียวกลับมายังง่อก๊กและซุนกวนได้มอบง้าวนี้แก่พัวเจี้ยงต่อมาพัวเจี้ยงได้นำง้าวนี้ออกไปรบกับกวนหินลูกชายของกวนอูและกวนหินได้ฟันพัวเจี้ยงตายและนำง้าวมังกรเขียวกลับคืนมา

ดูเพิ่มง้าวมังกรแก้ไข