Gtk-dialog-info.svg ขอขอบคุณที่ทดลองแก้ไขบทความในวิกิพีเดีย แต่การแก้ไขของคุณได้ถูกย้อนกลับหรือลบไปแล้ว
สำหรับการทดลองเขียน กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมแก้ไขในวิกิพีเดียได้ที่ การเริ่มต้นวิกิพีเดีย นโยบายวิกิพีเดีย และอะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
ถามเกี่ยวกับการใช้งานวิกิพีเดียได้ที่แผนกช่วยเหลือ และสำหรับคำถามอื่น ๆ สามารถถามได้ที่ปุจฉา-วิสัชนา

กรุณาอย่าสร้างบทความใหม่เพียงเพื่อถามคำถาม มีเนื้อหาสั้นไม่เกินประโยค โฆษณา หรือคัดลอกข้อมูลจากแหล่งอื่น
และกรุณาอย่านำใส่หรือนำออกซึ่งเนื้อหาในวิกิพีเดีย โดยไม่เป็นการช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องกับบทความ หรือเป็นเรื่องไร้สาระ

ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทย

ยินดีต้อนรับคุณ Sutoppakaw สู่วิกิพีเดียภาษาไทย หน้าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ:

  มือใหม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากแก้หรือต่อเติมบทความที่มีอยู่แล้วก่อน ไม่ควรรีบสร้างบทความด้วยตัวเองเพราะมักไม่ผ่านและถูกลบ

แนะนำเว็บ

และ

เรียนรู้การแก้ไข (ขอใช้เวลาอ่านไม่นานเพื่อให้ทราบพื้นฐาน)

อีกทางหนึ่ง อ่านหน้า การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ซึ่งสรุปทุกอย่างไว้หน้าเดียว

ฉันอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจเลย
ถามที่แผนกช่วยเหลือ หรือ ถามในหน้านี้แหละ! หรือ ใช้ แชตดิสคอร์ด

อย่าลืมลงชื่อในหน้าพูดคุย โดยการพิมพ์ --~~~~ จะปรากฏชื่อและวันเวลา

Hello Sutoppakaw! Welcome to Thai Wikipedia. If you are not a Thai speaker, you can ask a question in our Guestbook.


-- New user message (คุย) 21:34, 12 ตุลาคม 2563 (+07)

อย่าเขียนแบบ Profileแก้ไข

กรุณาอย่าเขียนเกี่ยวกับบุคคลแบบ Profile ให้เขียนแบบชีวประวัติ ตัวอย่างเช่น ประยุทธ์ จันทร์โอชา --Horus (พูดคุย) 19:11, 25 พฤศจิกายน 2563 (+07) รับทราบครับ

ถ้าเผื่อยังไม่ทราบ
== การศึกษา ==
=== การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ ===
* โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
* โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 (ตท.21)
* โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 (จปร.32)
=== การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว ===

==== หลักสูตรทางทหาร ====

* พ.ศ.2526  หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 128
* พ.ศ.2527  หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73
* พ.ศ.2528  หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ (จปร.) รุ่นที่ 7
* พ.ศ.2530  หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 2
* พ.ศ.2533  หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 33
* พ.ศ.2537  หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 72
* พ.ศ.2559 - 2560  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

== การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ==
=== ทางทหาร ===
* พ.ศ.2528  ผู้บังคับหมวด กองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 22
* พ.ศ.2528  ผู้บังคับหมวด โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า 
* พ.ศ.2529  นายทหารยุทธการและการฝึก กองร้อยฝึก กองพันทหารม้าที่ 16 
* พ.ศ.2529  ผู้บังคับกองร้อยลาดตะเวน กองพันทหารม้าที่ 16  
* พ.ศ.2532  รักษาราชการ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 16
* พ.ศ.2533  รักษาราชการ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 27
* พ.ศ.2534  ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 27 
* พ.ศ.2536  ฝ่ายอำนวยการที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 27 
* พ.ศ.2536  ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง 
* พ.ศ.2537 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง ฝ่ายอากาศ กองพลทหารม้าที่ 2 
* พ.ศ.2538 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 2 
* พ.ศ.2539 รองผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ 
* พ.ศ.2540 รองผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ 
* พ.ศ.2541 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 2 
* พ.ศ.2545 ผู้บังคับการ กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์ 
* พ.ศ.2546 หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2547 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำ กรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2548 ประจำกรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2549 ฝ่ายเสนาธิการประจำ กรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2550 ประจำกรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2551 นายทหารปฏิบัติการประจำ กรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก 
* พ.ศ.2555 เสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
* พ.ศ.2557 รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
* พ.ศ.2558 ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 
* พ.ศ.2560 เจ้ากรมยุทธการทหารบก  
* พ.ศ.2561 รองเสนาธิการทหารบก 
* พ.ศ.2562 เสนาธิการทหาร
* พ.ศ.2563 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
=== ราชการพิเศษ === 
* ราชองครักษ์เวร (พ.ศ.2539, 2558 และ 2563)
* ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
* นายทหารพิเศษประจำหน่วย กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ 
== ยศทางทหาร ==
* พ.ศ.2528	ร้อยตรี
* พ.ศ.2528	ร้อยโท
* พ.ศ.2531	ร้อยเอก
* พ.ศ.2534	พันตรี
* พ.ศ.2541	พันโท
* พ.ศ.2547	พันเอก
* พ.ศ.2550	พันเอก (พิเศษ)
* พ.ศ.2558	พลตรี
* พ.ศ.2560	พลโท
* พ.ศ.2562	พลเอก 

ส่วนนี้ เรียกว่า profile ครับ ห้ามมี --Horus (พูดคุย) 21:27, 30 พฤศจิกายน 2563 (+07) แล้วความคิดเห็นเขียนได้มั้ยครับ

ความเห็นเขียนได้ถ้ามีกล่าวถึงในสื่อ --Horus (พูดคุย) 22:59, 30 พฤศจิกายน 2563 (+07) ท่าน horus ครับ ทำไมท่านถึงต้องลบความคิดเห็นทางการเมืองของผมละครับ ท่านบอกว่าเขียนได้ไม่ใช่หรอ

เหตุผลแก้ไข

ช่วยดูบทความอย่าง ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ด้วยครับ ก็บอกไปแล้วว่าบทความที่มีแต่ profile มันไม่ผ่าน อ้างอิงก็เป็นพวกราชกิจจานุเบกษา มันเรียกว่าอ้างอิงเยอะหรือครับ --Horus (พูดคุย) 23:08, 10 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)

เข้าใจแล้วครับ​ ผมขอถามนิดนึงครับ​ มันมีกลุ่มคนบางคนที่ไม่ชอบรัฐบาล​ประยุทธ์​ มันแก้ไขบทความซึ่งมันมีคำไม่สุภาพหรือคำหยาบหรือข้อมูล​บิดเบือนอยู่ด้วย​ ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว​ แล้วผมก็แก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิม​ แบบนี้ horus จะมีวิธีแก้​ปัญหา​ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ​ ผมเห็นแล้วผมรับไม่ค่อยได้ Sutoppakaw (คุย) 23:17, 10 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)

พบเห็นก็ย้อนกลับครับ และตักเตือนโดยไม่ใช้คำยั่วยุ ถ้าเกิดซ้ำ ๆ และคุณได้ตักเตือนเขาแล้วยังไม่หยุด ให้แจ้งต่อผู้ดูแลระบบครับ ส่วนเรื่องบิดเบือนหรือไม่ ให้ตรวจสอบดูว่าเนื้อหามีแหล่งอ้างอิงเหมาะสมแล้วหรือไม่ ถ้ามีก็อย่าไปลบเนื้อหาที่คุณไม่ชอบ ให้เพิ่มเนื้อหาลงไปจากแหล่งอ้างอิงอื่นมาหักล้างครับ --Horus (พูดคุย) 01:12, 11 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)

horus ก็เป็นผู้ดูแลระบบไม่ใช่หรอ --Sutoppakaw (คุย) 01:22, 11 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)

ก็ใช่ครับ แต่ปกติแจ้งไว้ให้ส่วนรวมดูแล ไม่ใช่ล็อกตัวผู้ดูแลระบบ จะทำให้เกิดข้อครหาได้ --Horus (พูดคุย) 01:30, 11 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)