ความแตกแยก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความแตกแยก (อังกฤษ: Schism) อาจหมายถึง

ฝ่ายศาสนจักร
ฝ่ายอาณาจักร