เพลงข้องจิต เป็นเพลงร้องคู่ ชาย-หญิง ประพันธ์คำร้องโดยชอุ่ม ปัญจพรรค์ ประพันธ์ทำนองโดย อ.ป.ส. บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และพูลศรี เจริญพงษ์(ขับร้องครั้งแรกโดยเอื้อ สุนทรสนาน และ พูลศรี เจริญพงษ์[ต้องการอ้างอิง]

คำร้อง: ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง: อ.ป.ส. (ม.ล. ขาบ กุญชรฯ )

(ชาย)
รักเอยรักเคยชื่นเชยชูใจ
บัดนี้รักห่างร้างไกลให้คนึง
รักเป็นอย่างไรใฝ่ถึง
ข้ายังคะนึงข้องจิตไม่วาย
(ชาย)
รักแรมร้างราจะพาใจนาง
ชื่นชืดจืดจางห่วงนางไม่หาย
ทิ้งให้ครวญคิด ข้องจิตเศร้าอยู่ไม่วาย
แม้รักกลายเหมือนพี่นี้ตายนะนาง
(หญิง)
ฟังถ้อยคำพร่ำฝากลมมา
โอ้อนิจจาข้องจิตกลัวผิดใจจาง
จิตน้องเฝ้าปองหนึ่งรักไม่ร้าง
ใจน้องนางรักไม่จางไม่ห่างเลย


(ชาย)
รักเอยรักเคยชื่นเชยชูใจ
บัดนี้รักห่างร้างไกลให้คนึง
รักเป็นอย่างไรใฝ่ถึง
ข้ายังคะนึงข้องจิตไม่วาย
(ชาย)
รักแรมร้างราจะพาใจนาง
ชื่นชืดจืดจางห่วงนางไม่หาย
ทิ้งให้ครวญคิด ข้องจิตเศร้าอยู่ไม่วาย
รักแรมใกลมิเคยสบายสักวัน
(หญิง)
ฟังถ้อยคำพร่ำฝากลมมา
โอ้อนิจจาข้องจิตกลัวจิตเหหัน
จิตน้องเฝ้าปองหนึ่งรักเท่านั้น
ทุกคืนวันหวังชื่นใจไม่หน่ายเลย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้