ขาลิสถาน (อังกฤษ: Khalistan ; อักษรคุรมุขี: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ; อักษรชาห์มุขี: ًًخالستان) หมายถึงดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ เป็นชื่อของดินแดนที่ต้องการก่อตั้งเป็นรัฐชาติ นำโดยชัคชิต สิงห์ เฉาหัน [1]ผู้นำของสาธารณรัฐสิกข์ขาลิสถาน เป็นความต้องการรวมจังหวัดปัญจาบของปากีสถาน เข้ากับรัฐปัญจาบของอินเดีย และรวมผู้พูดภาษาปัญจาบทั้งหมดให้เป็นเอกภาพ การต่อสู้เพื่อก่อตั้งรัฐนี้นำโดยขบวนการขาลิสถาน ซึ่งเป็นขบวนการที่สำคัญของชาวสิกข์ในอินเดีย

ธงของขาลิสถาน

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ในช่วง พ.ศ. 2513 – 2523 ขบวนการเริ่มต่อสู้เพื่อก่อตั้งรัฐสิกข์ชื่อขาลิสถานแต่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนน้อยเพราะชาวสิกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการจัดตั้งรัฐสิกข์ต่างหาก

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ดินแดนที่จะจัดตั้งเป็นรัฐขาลิสถานประกอบด้วยจังหวัดปัญจาบของปากีสถาน รัฐปัญจาบของอินเดีย และบางส่วนของรัฐข้างเคียงคือรัฐหรยาณาและรัฐหิมาจัลประเทศ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข