กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2009

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2009 (อังกฤษ: 2009 Summer Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 25 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่เบลเกรด เซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 25
เจ้าภาพเบลเกรด เซอร์เบีย
พิธีเปิด1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
พิธีปิด12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัญลักษณ์ แก้

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แก้

คำขวัญ แก้

สัตว์นำโชค แก้

เพลงประจำการแข่งขัน แก้

การวิ่งคบเพลิง แก้

สนามแข่งขัน แก้

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน แก้

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก
อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   รัสเซีย 27 22 27 76
2   จีน 22 21 15 58
3   เกาหลีใต้ 21 11 15 47
4   ญี่ปุ่น 20 21 32 73
5   สหรัฐ 13 13 13 39
6   ยูเครน 7 11 13 31
7   จีนไทเป 7 5 5 17
8   อิตาลี 6 14 11 31
9   โปแลนด์ 6 10 8 24
10   เซอร์เบีย 5 5 9 19

อ้างอิง แก้