กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 หรือ จามจุรีเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 19 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 39 มหาวิทยาลัย

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 37 25 37 99
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36 36 25 97
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 16 9 5 30

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(19 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)