กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 หรือ แม่โดมเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 2- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 43 31 26 100
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 33 39 109
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21 20 20 63

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 21

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(2- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 23

(สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้)