กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 หรือ แม่โดมเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 2- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 43 31 26 100
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 33 39 109
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21 20 20 63

อ้างอิงแก้ไข