เปิดเมนูหลัก

เขตการปกครองของประเทศเบลเยียม

แผนที่จำแนกถึงการแบ่งชุมชน, เขต และเขตภาษาของประเทศเบลเยียม
  ภาษาดัตช์
  ภาษาฝรั่งเศส
  ภาษาเยอรมัน
  ทวิภาษา (ดัตช์/ฝรั่งเศส)
ชุมชน เขต
เฟลมิช เฟลมิช (ฟลานเดอร์)
เมืองหลวง (บรัสเซลส์)
ฝรั่งเศส
วัลลูน (วาโลเนีย)
เยอรมัน
อาณาเขตของแต่ละมณฑลแบ่งโดยเส้นทึบสีดำ

การแบ่งเขตการปกครองของประเทศเบลเยียม นั้นมีลักษณะการปกครองโดยรัฐบาลกลาง (แบบสหพันธรัฐ) อันประกอบด้วย 3 ชุมชน (Community), 3 เขต (Region) และ 4 เขตภาษา (Language area) ซึ่งทั้งสามแบบนี้ประกอบรวมกันเป็นประเทศเบลเยียม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมปีค.ศ. 1970[1] และต่อมาในช่วงเปลี่ยนผ่านในยุคคริสต์ทศวรรษที่ 1980 ได้มีการเปลี่ยนการปกครองแบบรัฐเดี่ยวเป็นสหพันธรัฐ โดยประกอบด้วย รัฐบาลกลาง, รัฐบาลเขต และรัฐบาลชุมชน โดยหลักการนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดด้านความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม[2]

เขตการปกครองแก้ไข

เขตเฟลมิช (ฟลานเดอร์) และเขตวัลลูน (วาโลเนีย) นั้นถูกแบ่งย่อยลงเป็นเขตละ 5 มณฑล (province) ส่วนเขตที่สาม ได้แก่ เขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ นั้นมิได้มีฐานะเป็นมณฑล และไม่มีเขตย่อยเป็นมณฑลเช่นกัน โดยรวมทั้งหมดในประเทศเบลเยียมแบ่งการปกครองย่อยเป็น 589 เขตเทศบาลหรือคอมมูน (municipality) ซึ่งในแต่ละเขตเทศบาลนั้นจะแบ่งย่อยลงได้อีกเป็นเขตเทศบาลย่อยๆ (sub-municipality) จำนวนหลายเขตรวมกัน

ชุมชน, เขต, เขตภาษา, เทศบาล, และมณฑล ทั้งห้าหน่วยล้วนเป็นองค์ประกอบทางการปกครองหลักในระดับชาติของเบลเยียมตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญ ส่วนการแบ่งการปกครองที่สำคัญน้อยลงมาได้แก่ เขตเทศบาลร่วม (intra-municipal districts), เขตปกครอง (administrative arrondissements), เขตเลือกตั้งและเขตตุลาการ (electoral and judicial arrondissements), เขตตำรวจ (police districts), และล่าสุดทีมีการก่อตั้งคือ เขตตำรวจเทศบาลร่วม (inter-municipal police zones) ซึ่งอยู่ในระดับย่อยลงไปของเขตตำรวจ

ทั้งหมดทุกระดับการปกครองนั้นล้วนถูกแบ่งตามเขตทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ เขตภาษา, ชุมชน, เขต, มณฑล และเทศบาล โดยเขตภาษานั้นจะไม่มีอำนาจทางการปกครองเพียงแต่เป็นตัวช่วยการแบ่งเขตการปกครองได้ง่ายขึ้น ส่วนชุมชนนั้นก็มีการแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์ โดยแบ่งจากภาษาและลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมที่คล้ายคลึงกัน (มิใช่การแบ่งจำแนกบุคคลหรือประชากรเป็นพวกๆเท่านั้น) อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแบ่งสัญชาติย่อยตามเขตหรือชุมชนในเบลเยียม

ในแต่ละชุมชนจะมีอาณาเขตตามที่ระบุไว้ตามกฎหมายเพื่อสามารถใช้ปกครองในบางระดับ โดย ชุมชนเฟลมิช จะมีอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เฉพาะภายในเขตภาษาดัตช์ (ซึ่งตรงกับเขตเฟลมิช (ฟลานเดอร์)), เขตทวิภาษาบริเวณเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์, ชุมชนฝรั่งเศสในเบลเยียมจะมีสิทธิตามกฎหมายภายในเขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น โดยมีอาณาเขตในเขตวัลลูนรวมทั้งเขตทวิภาษาในเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ และชุมชนผู้พูดภาษาเยอรมันแห่งเบลเยียมจะมีอำนาจในบริเวณที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลัก ได้แก่อาณาเขตเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ภายในมณฑลลีแยฌ ในเขตวัลลูน

เขตทั้งสามในเบลเยียมได้แก่:

ชุมชนทั้งสามได้แก่:

เขตภาษาทั้งสี่ได้แก่:

  • เขตภาษาดัตช์
  • เขตทวิภาษาบรัสเซลส์
  • เขตภาษาฝรั่งเศส
  • เขตภาษาเยอรมัน (ซึ่งมีที่อำนวยความสะดวกทางภาษาสำหรับผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส)

ชุมชนแก้ไข

เขตแก้ไข

เขต เขตเฟลมิช เขตวัลลูน เขตเมืองหลวงบรัสเซลส์
ชื่อในภาษาดัตช์   Vlaams Gewest   (Waals Gewest)   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ชื่อในภาษาฝรั่งเศส (Région flamande) Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale
ชื่อในภาษาเยอรมัน (Flämische Region) Wallonische Region (Region Brüssel-Hauptstadt)
ที่ตั้ง      
ธง      
เมืองหลวง บรัสเซลส์ นามูร์ บรัสเซลส์
ISO 3166-2:BE VLG WAL BRU
พื้นที่ 13,522 ตร.กม.
(44.29% ของประเทศ)
16,844 ตร.กม.
(55.18% ของประเทศ)
161 ตร.กม.
(0.53% ของประเทศ)
มณฑล แอนต์เวิร์ป
ลิมเบิร์ก
เฟลมิชบราบันต์
ฟลานเดอร์ตะวันออก
ฟลานเดอร์ตะวันตก
แอโน
วัลลูนบราบันต์
นามูร์
ลีแยฌ
ลักเซมเบิร์ก
ไม่มี
เขตเทศบาล 308 262 19
ประชากร 6,078,600 [2006][3]
(58% ของประเทศ)
3,413,978 [2006][3]
(32% ของประเทศ)
1,018,804 [2006][3]
(10% ของประเทศ)
ความหนาแน่นประชากร 442/ตร.กม. 199/ตร.กม. 6,238/ตร.กม.
ประธาน คริส พีเตอร์ส (รายนาม) รูดี เดอมอตต์ (รายนาม) ชาลส์ ปิกเก (รายนาม)
เว็บไซต์ flanders.be wallonie.be/ www.brussels.irisnet.be

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Als goede buren– Vlaanderen en de taalwetgeving– Taalgrens en taalgebieden" (in Dutch). Vlaanderen.be. สืบค้นเมื่อ 2007-07-10. External link in |publisher= (help)
  2. "Politics — State structure". Flanders.be. Flemish Government. Archived from the original on 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-05-24.
  3. 3.0 3.1 3.2 "Structuur van de bevolking – België / Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Vlaams Gewest / Waals Gewest (2000-2006)" (in ดัตช์). FOD/SPF Economie (Federal Government Service Economy)– Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 2007. Archived from the original (asp) on 2007-04-29. สืบค้นเมื่อ 2007-05-08.