จังหวัดของประเทศเบลเยียม

ในประเทศเบลเยียม จังหวัด (ดัตช์: provincie; ฝรั่งเศส: province; เยอรมัน: Provinz) เป็นหน่วยการปกครองย่อยของแคว้น โดยแคว้นเฟลมิช (ฟลานเดอส์) และแคว้นวอลลูน (วอลโลเนีย) แบ่งออกเป็นจังหวัด แคว้นละ 5 จังหวัด ส่วนแคว้นสุดท้ายคือแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ไม่ได้แบ่งออกเป็นจังหวัดเนื่องจากในอดีตเป็นเพียงพื้นที่ส่วนเล็ก ๆ ของจังหวัดหนึ่ง

จังหวัด
หมวดหมู่สหพันธรัฐ
ที่ตั้ง เบลเยียม
จำนวน10 จังหวัด
ประชากร284,638 คน (ลักเซมเบิร์ก) –
1,857,986 คน (แอนต์เวิร์ป)[1]
พื้นที่1,097 ตร.กม. (วอลลูนบราบันต์) –
4,459 ตร.กม. (ลักเซมเบิร์ก)[2]
การปกครองรัฐบาลจังหวัด
หน่วยการปกครองเขต

จังหวัดส่วนใหญ่ได้รับการตั้งชื่อตามดัชชีและเคาน์ตีที่เคยมีมาแต่ก่อนในพื้นที่ ในขณะที่เขตแดนนั้นส่วนมากเป็นมรดกมาจากการแบ่งเขตจังหวัดในสมัยที่ถูกผนวกเข้ากับจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 โดยใน ค.ศ. 1830 ที่มีการก่อตั้งประเทศเบลเยียมนั้นมีเพียงแค่ 9 จังหวัด รวมถึงจังหวัดบราบันต์อันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงบรัสเซลส์ ต่อมาใน ค.ศ. 1995 จังหวัดนี้ได้ถูกแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ เฟลมิชบราบันต์ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นเฟลมิช วอลลูนบราบันต์ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นวอลลูน และส่วนสุดท้ายคือบริเวณแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ซึ่งกลายเป็นแคว้นที่สามของประเทศ การแบ่งการปกครองนี้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกทางการเมืองระหว่างแคว้นวอลลูนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสกับแคว้นเฟลมิชซึ่งใช้ภาษาดัตช์ โดยมีแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์เป็นเขตทวิภาษา

การจัดการปกครองเป็นจังหวัดนั้นได้รับการระบุไว้ในมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญเบลเยียม โดยจังหวัดทั้งหมดรวมกับบรัสเซลส์สามารถแบ่งย่อยเป็นอีก 43 เขต และ 581 เขตเทศบาล

จังหวัด แก้

 
จังหวัดในเบลเยียม (รวมถึงแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์) และจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019[3]


ธง อาร์ม จังหวัด ชื่อในภาษาดัตช์ ชื่อในภาษาฝรั่งเศส ชื่อในภาษาเยอรมัน เมืองหลวง ผู้ว่าราชการ เนื้อที่
กม.2
(ไมล์2)[4]
จำนวนประชากร
(1 ม.ค. 2019)[5]
ความหนาแน่น
ต่อ กม.2
(ต่อ ไมล์2)
รหัสไปรษณีย์[6] HASC[6] FIPS[6] ISO 3166-2:BE[6]
แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์
    แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale Region Brüssel-Hauptstadt นครบรัสเซลส์ Rudi Vervoort ตั้งแต่ 2013 162.4
(62.7)
1,208,542 7,442
(19,270)
1000–1299 BE.BR BE02 BBR
แคว้นเฟลมิช
    เฟลมิชบราบันต์ Vlaams-Brabant Brabant flamand Flämisch-Brabant เลอเฟิน Lodewijk De Witte ตั้งแต่ 1995 2,118
(818)
1,146,175 542
(1,400)
1500–1999, 3000–3499 BE.VB BE12 VBR
    ลิมบืร์ค Limburg Limbourg Limburg ฮัสเซิลต์ Herman Reynders ตั้งแต่ 2009 2,427
(937)
874,048 361
(930)
3500–3999 BE.LI BE05 VLI
    เวสต์ฟลานเดอส์ West-Vlaanderen Flandre occidentale Westflandern บรูช Carl Decaluwé ตั้งแต่ 2012 3,197
(1,234)
1,195,796 375
(970)
8000–8999 BE.WV BE09 VWV
    อีสต์ฟลานเดอส์ Oost-Vlaanderen Flandre orientale Ostflandern เกนต์ Jan Briers ตั้งแต่ 2013 3,007
(1,161)
1,515,064 504
(1,310)
9000–9999 BE.OV BE08 VOV
    แอนต์เวิร์ป Antwerpen Anvers Antwerpen แอนต์เวิร์ป Cathy Berx ตั้งแต่ 2008 2,876
(1,110)
1,857,986 647
(1,680)
2000–2999 BE.AN BE01 VAN
แคว้นวอลลูน
    นามูร์ Namen Namur Namür นามูร์ Denis Mathen ตั้งแต่ 2007 3,675
(1,419)
494,325 135
(350)
5000–5999 BE.NA BE07 WNA
    ลักเซมเบิร์ก Luxemburg Luxembourg Luxemburg อาร์ลง Olivier Schmitz ตั้งแต่ 2016 4,459
(1,722)
284,638 64
(170)
6000–6999
(ร่วมกับแอโนตะวันออก)
BE.LX BE06 WLX
    ลีแยฌ Luik Liège Lüttich ลีแยฌ Hervé Jamar ตั้งแต่ 2015 3,857
(1,489)
1,106,992 288
(750)
4000–4999 BE.LG BE04 WLG
    วอลลูนบราบันต์ Waals-Brabant Brabant wallon Waals-Brabant วาฟวร์ Gilles Mahieu ตั้งแต่ 2015 1,097
(424)
403,599 368
(950)
1300–1499 BE.BW BE10 WBR
    แอโน Henegouwen Hainaut Hennegau มงส์ Tommy Leclercq ตั้งแต่ 2013 3,813
(1,472)
1,344,241 353
(910)
7000–7999 (ตะวันตก),
6000–6999 (ตะวันออก
ร่วมกับลักเซมเบิร์ก)
BE.HT BE03 WHT
รวมทั้งสิ้น België Belgique Belgien นครบรัสเซลส์ 30,689
(11,849)
11,431,406 373
(970)

รัฐบาลจังหวัด แก้

การปกครองในจังหวัดประกอบด้วยสามฝ่าย ได้แก่ สภาจังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ; คณะผู้แทน หรือ คณะจังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร; และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลแคว้น (แคว้นเฟลมิชหรือแคว้นวอลลูน)

สมาชิก สภาจังหวัด (ดัตช์: provincieraad; ฝรั่งเศส: conseil provincial; เยอรมัน: Provinzrat) มาจากการเลือกตั้งของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนที่นั่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนประชากร โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งทุก 6 ปี พร้อม ๆ กันกับการเลือกตั้งเทศบาล

ฝ่ายบริหารซึ่งในอดีตเรียกว่า คณะผู้แทนถาวร (ดัตช์: bestendige deputatie; ฝรั่งเศส: députation permanente; เยอรมัน: ständige Abordnung) ในแคว้นเฟลมิชในปัจจุบันเรียกว่า คณะผู้แทน (ดัตช์: deputatie) ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ตำแหน่ง และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 6 ตำแหน่ง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของสภาจังหวัด โดยตั้งแต่ ค.ศ. 2018 เป็นต้นมาได้มีการลดจำนวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงเหลือเพียง 5 ตำแหน่ง ส่วนในแคว้นวอลลูนในปัจจุบันเรียกว่า คณะจังหวัด (ฝรั่งเศส: collège provincial; เยอรมัน: Provinzkollegium) ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ตำแหน่ง และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 4–5 ตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้น ๆ) ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของสภาจังหวัด

ในจังหวัดเฟลมิชบราบันต์มีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ดัตช์: adjunct van de gouverneur) อีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลแคว้นเฟลมิชจากการเสนอชื่อของรัฐบาลกลางเบลเยียม และจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาทั้งสองภาษา โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการใช้ภาษาในเขตเทศบาลปริมณฑลของกรุงบรัสเซลส์

โดยภายหลังจากการปฏิรูปทางการเมืองครั้งที่ 5 หน้าที่รับผิดชอบขององค์การต่าง ๆ ในสังกัดจังหวัดนั้นได้รับการถ่ายโอนให้แก่แคว้นแทน โดยแคว้นมีอำนาจในการแก้ไขหรือตรากฎหมายว่าด้วยการองค์กรในระดับจังหวัดต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางยังคงมีบทบาทในกิจการบางอย่างในจังหวัด เช่น แคว้นมีหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพียงแต่จะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นเอกฉันท์จากรัฐบาลกลางเท่านั้น การตรากฎหมายว่าด้วยผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงบรัสเซลส์รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเฟลมิชบราบันต์ก็อยู่ในอำนาจของรัฐบาลกลางเช่นกัน

อ้างอิง แก้

  1. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
  2. https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=90c1e218-dc4f-4827-824d-9b25abfefe59
  3. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
  4. https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=90c1e218-dc4f-4827-824d-9b25abfefe59
  5. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 "Province of Belgium". statoids.com.