การสมรสเพศเดียวกันในไต้หวัน

การสมรสเพศเดียวกันในประเทศไต้หวันชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทำให้ประเทศไต้หวันเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่รับรองการสมรสเพศเดียวกัน[1][2]

สถานะทางกฎหมายของ
ความสัมพันธ์เพศเดียวกัน
การสมรส
มีประกอบการสมรส
 1. เมื่อได้ประกอบการสมรสในรัฐของเม็กซิโกที่อนุญาตการสมรสเพศเดียวกัน
 2. อาจจดทะเบียนในอารูบา กือราเซา และซินต์มาร์เติน
 3. ไม่ถูกกฎหมายในนีอูเอ โตเกเลา และหมู่เกาะคุก
 4. ไม่ถูกกฎหมายในดินแดนโพ้นทะเลบางดินแดน
 5. ไม่ถูกฎหมายในอเมริกันซามัวและเขตสงวนอินเดียนบางเขต

*ยังไม่มีผลใช้บังคับ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สภาตุลาการ วินิจฉัยว่าคู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิสมรสภายใต้รัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติมีเวลาสองปีแก้ไขกฎหมายสมรสให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ตามการตีความของสภาตุลาการ เลขที่ 748 หากไม่แก้ไขกฎหมายสมรส คู่รักเพศเดียวกันจะสามารถลงทะเบียนการอยู่กินด้วยกันของพวกตนเป็นการสมรสและกฎหมายจะปฏิบัติการอยู่กันด้วยกันเป็นการสมรสด้วย[3][4] ปัจจุบัน หลายเขตอำนาจ รวมทั้งนครใหญ่สุดเก้าแห่งและเทศมณฑลอีกเก้าแห่ง ซึ่งครอบคลุมประชากร 94% ของประเทศ อนุญาตให้ลงทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันเป็นคู่สมรส (partner) แต่สิทธิที่ให้แก่คู่สมรสน้อยกว่าการสมรส

หลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ความคืบหน้าของการนำกฎหมายการสมรสเพศเดียวกันไปปฏิบัติหยุดลงเพราะรัฐบาลไม่ดำเนินการ และการคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มอนุรักษนิยมและคริสต์ศาสนิกชน[5] ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไต้หวันออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายแพ่งเพื่ออนุญาตการสมรสเพศเดียวกัน อย่างไรก็ดี รัฐบาลยืนยันว่าคำวินิจฉัยจะมีผลใช้บังคับไม่ว่าผลการลงประชามติออกมาอย่างไร โดยร่างกฎหมายแยกต่างหากเพื่อทำให้การสมรสเพศเดียวกันชอบด้วยกฎหมายแทนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง[6]

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สภาบริหารผ่านร่างกฎหมายชื่อ รัฐบัญญัติการใช้บังคับการตีความสภาตุลาการ เลขที่ 748 ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันก่อน ร่างกฎหมายดังกล่าวใช้เป็นรากฐานทางกฎหมายสำหรับการสมรสเพศเดียวกันและมีการส่งให้สภาตุลาการเพื่อทบทวนโดยเร่งด่วนก่อนตราในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562[7] ร่างกฎหมายนี้ให้สิทะเกือบทั้งหมดที่ให้แก่คู่สมรสต่างเพศภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งแก่คู่สมรสเพศเดียวกัน แต่อนุญาตให้คู่สมรสเพศเดียวกันรับเด็กที่มีพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับหนึ่งในคู่สมรสเป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้น[8] วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประเทศไต้หวันเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ผ่านกฎหมายทำให้การสมรสเพศเดียวกันชอบด้วยกฎหมาย ร่างกฎหมายนี้เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562[9][10]

อ้างอิงแก้ไข

 1. "#LoveWon: Taiwan legalises same-sex marriage in landmark first for Asia". AFP. 17 May 2019. สืบค้นเมื่อ 17 May 2019.
 2. "Taiwan becomes first country in Asia to legalise same-sex marriage". The Telegraph. 17 May 2019. สืบค้นเมื่อ 17 May 2019.
 3. Taiwan court rules in favor of same-sex marriage, first in Asia
 4. J.Y. Interpretation - NO.748 in English
 5. Uncertainty grips gay people in Taiwan as same-sex marriage goes to the vote
 6. Marriage law ‘cannot contradict’ ruling
 7. "Taiwan's Cabinet passes same-sex marriage bill". Taiwan Today. 22 February 2019. สืบค้นเมื่อ 25 February 2019.
 8. "EDITORIAL: Marriage equality bill handled well". Taipei Times. 22 February 2019. สืบค้นเมื่อ 22 February 2019.
 9. "Taiwan passes same-sex marriage bill, becoming first in Asia to do so". CNN. 17 May 2019. สืบค้นเมื่อ 17 May 2019.
 10. "Taiwan legalises same-sex marriage in first for Asia". PinkNews. 17 May 2019. สืบค้นเมื่อ 17 May 2019.