แม่แบบ:ความสัมพันธ์เพศเดียวกัน

สถานภาพทางกฎหมายของ
ความสัมพันธ์เพศเดียวกัน
การสมรส
มีประกอบการสมรส
  1. เมื่อได้ประกอบการสมรสในรัฐของเม็กซิโกที่อนุญาตการสมรสเพศเดียวกัน
  2. อาจจดทะเบียนในอารูบา กือราเซา และซินต์มาร์เติน
  3. ไม่ถูกกฎหมายในนีอูเอ โตเกเลา และหมู่เกาะคุก
  4. ไม่ถูกกฎหมายในดินแดนโพ้นทะเลบางดินแดน
  5. ไม่ถูกฎหมายในอเมริกันซามัวและเขตสงวนอินเดียนบางเขต

*ยังไม่มีผลใช้บังคับ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

Inclusion criteria

This template includes only countries with a final decision regarding same-sex unions for a full jurisdiction (country/territory/state). If individual registries or judges decide to allow marriages, those jurisdictions are not included here.

For example,

  • For England and Wales, we only included same-sex marriage after the bill received royal assent, i.e. it was signed by the Queen after being approved by the House of Lords and the House of Commons. Similarly, republics where an executive's signature (e.g., a president or governor's signature) is required, the jurisdiction will only be added after the official(s) signs.
  • When marriage has been legalized through a US court decision, we wait until either the supreme court in the jurisdiction affirms the decision, or a stay upon appeal of a lower court's ruling has been denied, or a temporary stay with a definite expiry date is issued.
  • In some US states, there is a waiting period after the governor has signed a bill into law during which citizens can gather sufficient signatures for a popular referendum (also known as a people's veto). In that case, we wait until the period has ended without a referendum being called.

If you think that a change is warranted, it is advisable to first change the corresponding article with reliable sources, or suggest the change (with sources) on the talk page. Changes without sources are much more likely to be reverted.

Notes

  • Changes to this template may not show up immediately in various articles due to server caching. You can bypass this by purging the server cache while on an article page. For quick access to purging functions, activate the UTC live clock or Purge tab gadgets in your preferences.

Related templates