สภาตุลาการ (อังกฤษ: Judicial Yuan; จีน: 司法院; พินอิน: Sīfǎ Yuàn; เวด-ไจลส์: Szu1-fa3 Yüan4; เป่อ่วยยี: Su-hoat Īⁿ) เป็นหนึ่งในฝ่ายทั้ง 5 ของรัฐบาล และเป็นองค์กรสูงสุดในฝ่ายตุลาการแห่งสาธารณรัฐจีน[1]

สภาตุลาการ
Judicial Yuan
สถาปนา1937
ที่ตั้งไทเป
วิธีได้มาประธานาธิบดีเสนอให้สภานิติบัญญัติเห็นชอบ
ที่มารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน
วาระตุลาการ4 หรือ 8 ปี
จำนวนตุลาการ15
เว็บไซต์Judicial.gov.tw
ประธาน
ปัจจุบันไล่ เฮ่าหมิ่น (Rai Hau-min)
ตั้งแต่2010
รองประธาน
ปัจจุบันซู หย่งชิน (Su Yeong-chin)
ตั้งแต่2010
สภาตุลาการ
ภาษาจีน司法院

รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 และมาตรา 78,[1] บทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (Additional Articles of the Constitution) มาตรา 5,[2] กับทั้งรัฐบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local Government Systems Act) มาตรา 30 มาตรา 43 และมาตรา 75[3] ระบุว่า สภามีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญและสร้างเอกภาพให้แก่การตีความกฎหมายและกฎ ดำเนินคดีแก่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ยุบพรรคการเมืองซึ่งฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ชำระคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีดำเนินมาตรการทางวินัยแก่ข้าราชการ และวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติท้องถิ่นและกิจการอื่น ๆ

ในการตีความรัฐธรรมนูญ สร้างเอกภาพให้แก่การตีความกฎหมายและกฎ ดำเนินคดีแก่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี หรือยุบพรรคการเมืองนั้น สภามีแผนก 1 คอยรับผิดชอบ เรียก "คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" (อังกฤษ: Justices of the Constitutional Court; จีน: 大法官會議; พินอิน: Dà Fǎguān Huìyì) มีสมาชิก 15 คน[2] นอกจากอำนาจข้างต้น สภายังกำกับดูแลศาลล่างซึ่งประกอบด้วยศาลสูงสุด (Supreme Court), ศาลสูง (high court), ศาลจังหวัด (district court) และศาลปกครอง (administrative court) รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ (Commission on the Disciplinary Sanctions of Public Functionaries) ด้วย[1]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 See ZHONGHUA MINGUO XIANFA (Constitution of the Republic of China) (Taiwan) arts. 77-82, available at http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/EN/p07_2.asp?lawno=36 (last visited Mar. 28, 2012)
  2. 2.0 2.1 See ZHONGHUA MINGUO XIANFA ZHENGXIU TIAOWEN (The Additional Articles of the Constitution of the Republic of China) (Taiwan) art. 5, available at http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/EN/p07_2.asp?lawno=98 (last visited Mar. 28, 2012)
  3. See Structure and Functions of the Judicial Yuan, available at http://www.judicial.gov.tw/en/english/aboutus/aboutus04/aboutus04-03.asp (last visited Mar. 28, 2012)