การว่าราชการหลังม่าน

การว่าราชการหลังม่าน (เกาหลี수렴청정; ฮันจา垂帘听政) หมายถึง การที่จักรพรรดินีหรือพระพันปีทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อจักรพรรดิยังทรงพระเยาว์

การว่าราชการหลังม่านในประเทศจีน

แก้

การว่าราชการหลังม่านในประเทศเกาหลี

แก้

ดูเพิ่ม

แก้