การว่าราชการหลังม่าน

การว่าราชการหลังม่าน (เกาหลี수렴청정; ฮันจา垂帘听政) หมายถึง การที่จักรพรรดินีหรือพระพันปีทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อจักรพรรดิยังทรงพระเยาว์

การว่าราชการหลังม่านในประเทศจีนแก้ไข

การว่าราชการหลังม่านในประเทศเกาหลีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข