โต้วเหมี่ยว (จักรพรรดิฮั่นฮวน)

โต้วเหมี่ยว (จีน: 竇妙: สิ้นพระชนม์ 172) ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีหฺวันซื่อ (อังกฤษ: Empress Huansi) เป็นจักรพรรดินีระหว่าง ราชวงศ์ฮั่น พระนางเป็นจักรพรรดินีองค์ที่ 3 ของ จักรพรรดิฮั่นหฺวัน หลังจากพระองค์สวรรคตในปี ค.ศ. 168 พระนางเป็นผู้สำเร็จราชการสำหรับผู้สืบทอดของเขา จักรพรรดิหลิง ความช่วยเหลือโดยพระบิดาของพระนาง เตาบู และบัณฑิต ลัทธิขงจื๊อ ตันผวน (จีน: 陳蕃)[1]แต่ เตาบู และ ตันผวน มีความขัดแย้งอย่างหนักกับ ขันที ที่ทรงอำนาจ ต่อมาในปี ค.ศ. 168 พวกเขาพ่ายแพ้และถูกสังหาร หลังจากนั้น พระนางถูกกักบริเวณกระทั่งพระนางสิ้นพระชนม์

โต้วเหมี่ยว
Dou Miao
สวรรคต172
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นหฺวัน
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
พระบิดาเตาบู

ภูมิหลังของครอบครัวและการอภิเษกกับจักรพรรดิฮั่นหฺวัน

แก้

ไม่รู้ว่าจักรพรรดินีพระพันปีหลวงโต้วประสูติเมื่อไร. เตาบู พระบิดาของพระนางเป็นขุนนางระดับล่างในช่วงการปกครองของจักรพรรดิฮั่นฮวนและปราชญ์ขงจื๊อที่มีชื่อเสียง; เขามาจากภูมิหลังของขุนนาง, เป็นทายาทของ โต้ว หรง (竇融), ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นภายใต้ จักรพรรดิฮั่นกวังอู่. ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องภูมิหลังทางครอบครัวของพระมารดาของพระนาง.

ใน ค.ศ. 165, ในช่วงเวลาที่จักรพรรดิฮั่นหฺวันปลดจักรพรรดินีองค์ที่สองของพระองค์ จักรพรรดินี เติ้งเมิ่งนฺหวี่, โต้วเหมี่ยว กลายเป็นจักรพรรดินีของจักรพรรดิ. อย่างไรก็ตาม, จักรพรรดิฮั่นหฺวันไม่ชอบพระนาง. ต่อมาในปีนั้น, เมื่อเลือกจักรพรรดินีองค์ใหม่, พระนางก็ได้รับการพิจารณา. จักรพรรดิฮวนต้องการสถาปนาพระสนมเทียน เฉิง (田圣) สนมคนโปรดของพระองค์แต่ขุนนางนำโดย ตันผวน คัดค้านเนื่องจากพระสนมเทียนชาติกำเนิดต่ำต้อย.

อ้างอิง

แก้