การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นการลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภายหลังจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว[1]

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย
พ.ศ. 2557

← พ.ศ. 2554 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2562 →
 
Prayut Chan-o-cha in 2012.jpg
ผู้ได้รับเสนอชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พรรค กองทัพ
คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง 191

ขั้นตอน

แก้

ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่การเสนอร่างข้อบังคับการประชุม เฉพาะหลักเกณฑ์เรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้น จะพิจารณาเลือกโดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 5 (39.4 จาก 197 คน) รับรอง โดยใช้วิธีเสียบบัตรลงคะแนนแทนการยกมือรับรอง เพื่อป้องกันการรับรองชื่อซ้ำซ้อนหากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า 1 คน

หลังรับรองครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการวุฒิสภาขานรายชื่อสมาชิกทีละคนเพื่อให้ลงมติโดยเปิดเผยว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ผู้ถูกเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีอยู่ (98.5 จาก 197 คน) และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องอยู่ในห้องประชุม ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ เพียงแต่ผู้นั้นต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม[2]

ชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี

แก้
ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กองทัพ
 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557)

การรักษาความปลอดภัย

แก้

พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เรียกหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจประชุมเตรียมมาตรการความปลอดภัยระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันที่ 21 สิงหาคม โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์โปรยใบปลิวหน้าศาลปกครองและศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะที่ผ่านมา เบื้องต้นจัดเตรียมกำลังทหารและตำรวจรอบรัฐสภา หากสถานการณ์รุนแรงจะใช้กำลังสำรองจากสวนสัตว์ดุสิตเข้าช่วย นอกจากนี้ยังมีการตั้งด่านตรวจหน้ารัฐสภาตั้งแต่เวลา 02.00-05.00 น. ทั้งให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงกล้องวงจรปิดรอบรัฐสภา พร้อมเตรียมแผนอพยพ[3]

การประชุม

แก้

การประชุมเริ่มเมื่อเวลา 10 นาฬิกา ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากมติวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 โดยมีผู้รับรอง 188 คน และไม่ลงคะแนน 1 คน หลังจากใช้เวลาประมาณ 30 นาที การออกเสียงจึงเสร็จสิ้น ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ(พรเพชร)ได้ประกาศผลการลงคะแนนออกเสียงมีผู้เห็นชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 191 เสียง เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีสมาชิกงดออกเสียง 3 เสียง คือ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้มีสมาชิกลาป่วย 3 คน ประกอบด้วย กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, คุณพรทิพย์ จาละ และ พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์[4][5]

ผลการลงมติ

แก้
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 191 - 3 3 197
รวม 191 0 3 3 197

อ้างอิง

แก้


ก่อนหน้า การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557 ถัดไป
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554    
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย
  การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562