กองทัพเรือปรัสเซีย

กองทัพเรือปรัสเซีย (เยอรมัน: Preußische Marine) เป็นกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักรปรัสเซีย. โดยมีรากฐานจากกองทัพเรือบรันเดินบวร์ค พระมหากษัตริย์ปรัสเซีย ได้ยกสถานะเป็นกองทัพเรือ เมื่อ ค.ศ. 1701. ปรัสเซีย และ บรันเดินบวร์ค อยู่ภายใต้การปกครองโดย ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น. กองทัพเรือปรัสเซียมีพัฒนาการก้าวหน้าเป็นลำดับ ในปี ค.ศ. 1867 สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ ได้แยกตัวออกจากปรัสเซีย โดยจัดตั้ง นอร์ทดอยท์ บุนเดสมารีเนอ (Norddeutsche Bundesmarine).

กองทัพเรือปรัสเซีย
Preußische Marine
ประจำการ1701–1867
ประเทศราชอาณาจักรปรัสเซีย ราชอาณาจักรปรัสเซีย
รูปแบบกองทัพเรือ
ปฏิบัติการสำคัญPomeranian War,
สงครามนโปเลียน,
สงครามเชลวิก ครั้งที่ 1,
สงครามปรัสเซีย-ออสเตรีย
เครื่องหมายสังกัด
ธงราชนาวี (1819–1850)
ธงราชนาวี (1816–1819)

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ปรัสเซียมีกองทัพบกเป็นกองกำลังหลัก แต่ยังไม่มีกองกำลังทางทะเล. รัฐมาร์เกรฟบรันเดินบวร์ค เป๊นฐานรากของกองกำลังทางทะเลปรัสเซีย .

กองทัพเรือบรันเดินบวร์ค

แก้

ศตวรรษที่ 18

แก้

ศตวรรษที่ 19

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

เชิงอรรถ

แก้

บรรณานุกรม

แก้
  • Henning Krüger: Zwischen Küstenverteidigung und Weltpolitik. Die politische Geschichte der Preußischen Marine 1848 bis 1867 (Between coastal defence and world policy. The political history of the Prussian navy 1848 to 1867), Bochum 2008, ISBN 978-3-89911-096-8.
  • Gerhard Wiechmann: Die Königlich Preußische Marine in Lateinamerika 1851 bis 1867. Ein Versuch deutscher Kanonenbootpolitik in Übersee (The royal Prussian navy in Latin America 1851 to 1867. An attempt of German gunboat diplomacy in oversea), in: Sandra Carreras/Günther Maihold (ed.): Preußen und Lateinamerika. Im Spannungsfeld von Kommerz, Macht und Kultur, Münster 2004, p. 105-144.
  • Cord Eberspächer: Die deutsche Yangtse-Patrouille. Deutsche Kanonenbootpolitik in China im Zeitalter des Imperialismus 1900 - 1914 (The German Yangtse Patrol. German gunboat diplomacy in China in the age of imperialism), Bochum 2004.
  • Gerhard Wiechmann: Die preußisch-deutsche Marine in Lateinamerika 1866-1914. Eine Studie deutscher Kanonenbootpolitik (The Prussian-German Navy in Latin America 1866-1914. A study of German gunboat diplomacy 1866-1914), Bremen 2002, ISBN 3-89757-142-0.