กองทัพเรือจักรวรรดิเยอรมัน

(เปลี่ยนทางจาก ไคแซร์ลีเชอ มารีเนอ)

U.S.S MIDWAY 12 จักพรรดิราช GEO 365 COOK | unit_name = กองทัพเรือจักรวรรดิ
Kaiserliche Marine | image = | caption = | dates = ค.ศ. 1871–1919 | country =  เยอรมนี | allegiance = | branch = | type = กองทัพเรือ | role = | size = | command_structure = ไคแซร์ลีเชอเวร์ | current_commander = | garrison = | ceremonial_chief = | colonel_of_the_regiment = | nickname = | patron = | motto = | colors = | march = | mascot = | battles = สงครามกลางเมืองซามัว
วิกฤตการณ์ซามัว
Abushiri Revolt
กบฏนักมวย
วิกฤตการณ์เวเนซุเอลา ค.ศ. 1902–1903
Sokehs Rebellion
สงครามโลกครั้งที่ 1 | notable_commanders = จอมพลเรือ อัลเฟรท ฟ็อน เทียร์พิทซ์
จอมพลเรือ เฮนนิง ฟ็อน ฮ็อยท์เซินดอร์ฟ
พลเรือเอก ไรน์ฮาร์ท แชร์ | anniversaries = |identification_symbol = |identification_symbol_label = ธงฉาน (1871–1919) |identification_symbol_2 = |identification_symbol_2_label = ธงศึกไรช์ (1867–1892) |identification_symbol_3 = |identification_symbol_3_label = ธงศึกไรช์ (1892–1903) |identification_symbol_4 = |identification_symbol_4_label = ธงศึกไรช์ (1903–1919) }}

กองทัพเรือจักรวรรดิเยอรมัน (เยอรมัน: Kaiserliche Marine ไคเซอร์ลีเชอมารีเนอ) เป็นกองทัพเรือที่สถาปนาขึ้นพร้อมกับจักรวรรดิเยอรมัน ดำรงอยู่ระหว่างปีค.ศ. 1871 ถึง 1919 โดยต่อยอดมาจากกองทัพเรือปรัสเซีย มีภารกิจหลักในการป้องกันชายฝั่งจักรวรรดิเยอรมัน

กองทัพเรือจักรวรรดิได้รับการเสริมสร้างแสนยานุภาพอย่างมากในรัชสมัยจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 และมีการขยายขอบเขตภารกิจออกไปกว้างขวางขึ้น จอมพลเรือ ฟ็อน เทียร์พิทซ์ คือผู้อยู่เบื้องหลังการขยายขนาดและพัฒนาคุณภาพกองทัพเรือ จักรวรรดิเยอรมันเข้าสู่ภาวะแข่งแสนยานุภาพทางทะเลกับสหราชอาณาจักร กองทัพเรือเยอรมันกลายเป็นกองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงราชนาวีอังกฤษ อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือจักรวรรดิกลับทำผลงานได้ไม่ดีนักในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในภาพรวม มีเพียงกองเรือดำน้ำเยอรมันเท่านั้นที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามยิ่งยวดต่ออังกฤษ

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กองทัพเรือจักรวรรดิเยอรมันถูกยุบไปพร้อมกับจักรวรรดิเยอรมัน และถูกแทนที่ด้วยไรชส์มารีเนอ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้