กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก

กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก (เช็ก: Československá lidová armáda, สโลวัก: Československá ľudová armáda, ČSLA) เป็นกองกำลังทหารของสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก ภายใต้การบังคับบัญชาชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเชโกสโลวาเกีย (KSC) ตั้งแต่ ค.ศ. 1954[1] จนถึง ค.ศ. 1990. เป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของกลุ่มกติกาสัญญาวอร์ซอ ค.ศ. 1955. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1990 ได้มีการจัดระเบียบส่วนราชการกองทัพ เปลี่ยนชื่อเป็น กองทัพบกเชโกสโลวาเกีย โดยตัดคำว่า "ประชาชน" ออก. ภายหลังกองทัพของประเทศนี้ได้แยกออกเป็น กองทัพเช็กเกีย และ กองทัพสโลวาเกีย ภายหลังจากการล่มสลายของเชโกสโลวาเกีย เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993.

กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก
Československá lidová armáda (ČSLA)
Československá ľudová armáda (ČSĽA)
ก่อตั้ง 1 มิถุนายน ค.ศ. 1954
ยุบเลิก 14 มีนาคม ค.ศ. 1990
เหล่า กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองกำลังป้องกันทางอากาศ
ที่ตั้ง บก. ปราก, เชโกสโลวาเกีย (เช็กเกีย)
ผู้บังคับบัญชา
รายนามประธานาธิบดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ การบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายกติกาสัญญาวอร์ซอ

Czechoslovak People's Army Flag.svg
ธงศึกประจำกองทัพ (ค.ศ. 1960-1990)

CSPA tank parade in Prague on Victory Day, 9 May 1985.

โครงสร้างแก้ไข

กองทัพบกแก้ไข

กองทัพอากาศแก้ไข

กองกำลังป้องกันทางอากาศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. Burian, Michal; Rýc, Jiří (2007). Historie spojovacího vojska [History of [Czechoslovak] Signal Corps] (in Czech). Prague: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb. p. 148. ISBN 978-80-7278-414-1.

บรรณานุกรมแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข