กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก

กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก (เช็ก: Československá lidová armáda, สโลวัก: Československá ľudová armáda, ČSLA) เป็นกองกำลังทหารของสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก ภายใต้การบังคับบัญชาชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเชโกสโลวาเกีย (KSC) ตั้งแต่ ค.ศ. 1954[1] จนถึง ค.ศ. 1990. เป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของกลุ่มกติกาสัญญาวอร์ซอ ค.ศ. 1955. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1990 ได้มีการจัดระเบียบส่วนราชการกองทัพ เปลี่ยนชื่อเป็น กองทัพเชโกสโลวัก โดยตัดคำว่า "ประชาชน" ออก. ภายหลังกองทัพของประเทศนี้ได้แยกออกเป็น กองทัพเช็กเกีย และ กองทัพสโลวาเกีย ภายหลังจากการล่มสลายของเชโกสโลวาเกีย เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1993.

กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก
Československá lidová armáda (ČSLA)
Československá ľudová armáda (ČSĽA)
ก่อตั้ง 1 มิถุนายน ค.ศ. 1954
ยุบเลิก 14 มีนาคม ค.ศ. 1990
เหล่า กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองกำลังป้องกันทางอากาศ
ที่ตั้ง บก. ปราก, เชโกสโลวาเกีย (เช็กเกีย)
ผู้บังคับบัญชา
รายนามประธานาธิบดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ การบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายกติกาสัญญาวอร์ซอ
ยศ ยศทหาร

Czechoslovak People's Army Flag.svg
ธงศึกประจำกองทัพ (ค.ศ. 1960-1990)

CSPA tank parade in Prague on Victory Day, 9 May 1985.

โครงสร้างแก้ไข

กองทัพบกแก้ไข

กองทัพอากาศแก้ไข

กองกำลังป้องกันทางอากาศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. Burian, Michal; Rýc, Jiří (2007). Historie spojovacího vojska [History of [Czechoslovak] Signal Corps] (ภาษาเช็ก). Prague: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb. p. 148. ISBN 978-80-7278-414-1.

บรรณานุกรมแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข