กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (อังกฤษ: Extensor carpi ulnaris; ECU) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในปลายแขนของมนุษย์ ทำหน้าที่เหยียด (extend) และหุบ (adduct) ข้อมือ อยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังของปลายแขน (posterior side of the forearm)

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
(Extensor carpi ulnaris)
กล้ามเนื้อชั้นตื้นของปลายแขน (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริสอยู่ตรงกลางด้านขวาของภาพ)
รายละเอียด
จุดยึดเอ็นคอมมอนเอกซ์เทนเซอร์ (ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์) , กระดูกอัลนา
จุดเกาะกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 5
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงอัลนา
ประสาทเส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส แขนงของเส้นประสาทเรเดียล
การกระทำเหยียดและหุบข้อมือ
ตัวต้านกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus extensor carpi ulnaris
TA98A04.6.02.045
TA22507
FMA38506
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย แก้

จุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อนี้อยู่ที่ปุ่มแลทเทอรัล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (Lateral epicondyle of the humerus) และขอบด้านหลังของกระดูกอัลนา (ulna) และทอดตัวข้ามปลายแขนมายังด้านใกล้กลาง (หรือด้านอัลนา) มาเกาะปลายที่ฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 5

หน้าที่ แก้

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริสทำหน้าที่เหยียดข้อมือ เมื่อทำงานเดี่ยวๆ จะดึงมือไปยังด้านอัลนา แต่หน้าที่ต่อเนื่องคือมันจะเหยียดที่ข้อมือ

กล้ามเนื้อนี้เป็นกล้ามเนื้อเหยียดมัดเล็กในกระดูกข้อมือ (carpus) ของสัตว์กินเนื้อ (carnivore) แต่จะเป็นกล้ามเนื้องอในสัตว์มีกีบเท้า (ungulate) ในกรณีนี้จะเรียกว่า ulnaris lateralis

ภาพอื่นๆ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้