กล้ามเนื้อเรียบ

กล้ามเนื้อเรียบ (อังกฤษ: smooth muscle) เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งที่พบอยู่ที่ผนังของอวัยวะกลวง (hollow organs) และบริเวณอื่นๆ เช่น กระเพาะปัสสาวะและช่องท้อง, มดลูก, ท่อทางเดินในระบบสืบพันธุ์เพศชายและหญิง, ทางเดินอาหาร, ทางเดินหายใจ, หลอดเลือด, ผิวหนัง, กล้ามเนื้อซิลิอารี และม่านตา ที่โกลเมอรูลัส (glomerulus) ในไตยังมีเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ เรียกว่า เซลล์มีแซนเจียล (mesangial cell) กล้ามเนื้อเรียบมีความแตกต่างจากกล้ามเนื้อโครงร่างและกล้ามเนื้อหัวใจทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่

กล้ามเนื้อเรียบ
(Smooth muscle)
จุลกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อเรียบ
ตัวระบุ
MeSHD009130
THH2.00.05.1.00001
FMA14070
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์
ชั้นต่างๆ ของหลอดอาหาร:
1. ชั้นเยื่อเมือก (mucosa)
2. ชั้นใต้เยื่อเมือก (submucosa)
3. ชั้นกล้ามเนื้อ (muscularis)
4. ชั้นแอดเวนทิเชีย (adventitia)
5. กล้ามเนื้อลาย (striated muscle)
6. กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบ (Striated and smooth)
7. กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle)
8. ชั้นมัสคิวลาริส มิวโคซา (Lamina muscularis mucosae)
9. ต่อมหลอดอาหาร (Esophageal glands)

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้