กล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจ (อังกฤษ: Cardiac muscle) เป็นกล้ามเนื้อลายชนิดหนึ่งที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ (involuntary) พบที่หัวใจ ทำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปยังระบบไหลเวียนโลหิตโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อหัวใจ
(Cardiac muscle)
จุลกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อหัวใจ
ตัวระบุ
MeSHD009206
TA98A12.1.06.001
TA23950
FMA9462
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์


แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ดูเพิ่ม แก้