กลุ่มดาวไม้ฉาก เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ใกล้กับกลุ่มดาวแมงป่อง

กลุ่มดาวไม้ฉาก (Norma)
กลุ่มดาวไม้ฉาก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Nor
ชื่อคุณศัพท์: Normae
สัญลักษณ์: ไม้ฉาก
ไรต์แอสเซนชัน:16.05 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −52.01°
เนื้อที่:165 ตารางองศา (อันดับที่ 74)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:γ Nor
(ความส่องสว่างปรากฏ = 4.0)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกแกมมาไม้ฉาก
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวแมงป่อง
กลุ่มดาวกระต่ายป่า
กลุ่มดาววงเวียน
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้
กลุ่มดาวแท่นบูชา
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +30° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกรกฎาคม