กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้

กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ปรากฏในแผนที่ดาว ยูรานอเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮันน์ บาเยอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603

กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้ (Triangulum Australe)
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: TrA
ชื่อคุณศัพท์: Trianguli Australis
สัญลักษณ์: สามเหลี่ยมทางใต้
ไรต์แอสเซนชัน:16 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: -65°
เนื้อที่:110 ตารางองศา (อันดับที่ 83)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
3
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเอเทรีย (α Trianguli Australis)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 1,91)
ฝนดาวตก:ไม่มี
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวไม้ฉาก
กลุ่มดาวแท่นบูชา
กลุ่มดาววงเวียน
กลุ่มดาวนกการเวก
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +25° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนกรกฎาคม