กลุ่มดาววงเวียน

กลุ่มดาววงเวียน เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งในซีกฟ้าใต้

กลุ่มดาววงเวียน (Circinus)
กลุ่มดาววงเวียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Cir
ชื่อคุณศัพท์: Circini
สัญลักษณ์: วงเวียน
ไรต์แอสเซนชัน:15 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −60°
เนื้อที่:93 ตารางองศา (อันดับที่ 85)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Cir
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.2)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวคนครึ่งม้า
กลุ่มดาวแมลงวัน
กลุ่มดาวนกการเวก
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้
กลุ่มดาวไม้ฉาก
กลุ่มดาวหมาป่า
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +10° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมิถุนายน