กลุ่มดาวแมลงวัน

กลุ่มดาวแมลงวัน เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้

กลุ่มดาวแมลงวัน (Musca)
กลุ่มดาวแมลงวัน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Mus
ชื่อคุณศัพท์: Muscae
สัญลักษณ์: แมลงวัน
ไรต์แอสเซนชัน:12.5 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −70°
เนื้อที่:138 ตารางองศา (อันดับที่ 77)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
1
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:α Muscae
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.69)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวนกการเวก
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
กลุ่มดาวคนครึ่งม้า
กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน
กลุ่มดาววงเวียน
กลุ่มดาวกางเขนใต้
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +10° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนพฤษภาคม