กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน

กลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้


กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ที่ถูกรวมไว้ในแผนที่ดาว ยูรานอเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮันน์ บาเยอร์ แต่อาจกำเนิดขึ้นก่อนหน้านั้น

กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน (Chamaeleon)
กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Cha
ชื่อคุณศัพท์: Chamaeleontis
สัญลักษณ์: กิ้งก่าคะมีเลียน
ไรต์แอสเซนชัน:11 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −80°
เนื้อที่:132 ตารางองศา (อันดับที่ 78)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:γ Cha
(ความส่องสว่างปรากฏ = 4.1)
ฝนดาวตก:-
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวแมลงวัน
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
กลุ่มดาวปลาบิน
กลุ่มดาวภูเขา
กลุ่มดาวออกแทนต์
กลุ่มดาวนกการเวก
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +0° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนเมษายน