กลุ่มดาวปลาบิน (ละติน: Volans) เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ ปรากฏในแผนที่ดาว อูราโนเมเทรีย (Uranometria) ของโยฮัน ไบเออร์ เมื่อปี ค.ศ. 1603

กลุ่มดาวปลาบิน (Volans)
กลุ่มดาวปลาบิน
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Vol
ชื่อคุณศัพท์: Volantis
สัญลักษณ์: ปลาบิน
ไรต์แอสเซนชัน:8 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −70°
เนื้อที่:141 ตารางองศา (อันดับที่ 76)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
0
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:β Vol
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.77)
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
กลุ่มดาวขาตั้งภาพ
กลุ่มดาวปลากระโทงแทง
กลุ่มดาวภูเขา
กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +15° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมีนาคม