กลุ่มดาวหมีเล็ก


กลุ่มดาวหมีเล็ก เป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือ หนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายชื่อกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ปัจจุบันกลุ่มดาวนี้อยู่ในบริเวณขั้วฟ้าเหนือ แต่ไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดไป เพราะแกนหมุนของโลกมีการส่าย

กลุ่มดาวหมีเล็ก (Ursa Minor)
กลุ่มดาวหมีเล็ก
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: UMi
ชื่อคุณศัพท์: Ursae Minoris
สัญลักษณ์: หมีเล็ก
ไรต์แอสเซนชัน:15 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: 70°
เนื้อที่:256 ตารางองศา (อันดับที่ 56)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
2
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:ดาวเหนือ (ดาวโพลาริส)
(ความส่องสว่างปรากฏ = 2.02)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกหมีเล็ก
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวมังกร
กลุ่มดาวยีราฟ
กลุ่มดาวซีฟิอัส
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +90° ถึง −10°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนมิถุนายน