กลุ่มดาวถ้วย เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กในซีกฟ้าใต้ หนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของทอเลมี และยังเป็นกลุ่มดาวในรายการกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ไม่มีดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าโชติมาตร 4 เป็นสมาชิก กล่าวกันว่ากลุ่มดาวนี้แทนถ้วยของเทพอะพอลโล

กลุ่มดาวถ้วย (Crater)
กลุ่มดาวถ้วย
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ชื่อย่อ: Crt
ชื่อคุณศัพท์: Crateris
สัญลักษณ์: ถ้วย
ไรต์แอสเซนชัน:11 ชั่วโมง
เดคลิเนชัน: −15°
เนื้อที่:282 ตารางองศา (อันดับที่ 53)
จำนวนดาวฤกษ์:
(ความส่องสว่างปรากฏน้อยกว่า 3)
ไม่มี
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด:δ Crt
(ความส่องสว่างปรากฏ = 3.57)
ฝนดาวตก:ฝนดาวตกอีตาถ้วย
กลุ่มดาวที่ติดกัน:กลุ่มดาวสิงโต
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์
กลุ่มดาวงูไฮดรา
กลุ่มดาวนกกา
กลุ่มดาวหญิงสาว
มองเห็นได้ในระหว่างละติจูด +65° ถึง −90°
มองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา 21.00 น. ของเดือนเมษายน