กรุงเทพประกันชีวิต

บริษัทประกันภัยในประเทศไทย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BLA) [2] บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยรับประกันชีวิตทั้งแก่บุคคลทั่วไป และการประกันชีวิตกลุ่ม โดยบริษัทจะจัดสรรเบี้ยประกันรับส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และบริหารเงินสำรองประกันชีวิตโดยการนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เอาประกัน นอกจากการประกันชีวิตแล้ว การลงทุนก็ถือเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท[3]

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทประกันภัยและประกันชีวิต
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:BLA
ก่อตั้ง1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
สำนักงานใหญ่1415 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร[1]
บุคลากรหลัก
โชน โสภณพนิช (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เว็บไซต์https://www.bangkoklife.com/

ประวัติ แก้

บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด" โดยในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เน้นไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด" และในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด [4] และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 [3]

การประกอบธุรกิจ แก้

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต โดยมีการดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุน [5] บริษัทจะบริหารเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงการให้บริการสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อประเภทที่มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต [3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 413,396,200 24.21%
2 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 222,505,000 13.03%
3 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 130,022,480 7.61%
4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 78,575,360 4.60%
5 นาย ชาตรี โสภณพนิช 63,967,204 3.75%
6 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด 63,000,000 3.69%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,005,745 3.46%
8 บริษัท เอ็มเอสไอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 57,201,480 3.35%
9 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 52,222,160 3.06%
10 นาย เชิดชู โสภณพนิช 45,294,014 2.65%

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ข้อมูลองค์กร เก็บถาวร 2013-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  5. แบบรายงาน56-1การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
  6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เก็บถาวร 2022-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย