กรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ

กรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ ชื่อเล่น เต๊าะ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโทรทัศน์ จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาประชาสัมพันธ์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ
กรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ


ซึ่งระหว่างศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีโอกาสได้ทำหน้าที่พิธีกรของโรงเรียน และพิธีกร ในงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง

โดยหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานในแวดวงข่าว ด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าววิทยุ จากนั้นจึงเริ่มงานวงการโทรทัศน์ ด้วยการเป็นผู้สื่อข่าวกีฬา ซึ่งในยุคนั้นมีผู้สื่อข่าวกีฬาหญิงเพียง 2 คน โดยกรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ เป็น 1 ในนั้น การทำข่าวกีฬาเป็นงานที่รักและถนัด เนื่องจากชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ซึ่งเธอเป็นแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย และทีมอิตาลี มาโดยตลอด

ต่อมา มีโอกาสได้ทำรายการสนทนาสดด้านการเมือง จากการชักชวนของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณส่งสุข ภัคเกษม ที่เป็นแฟนรายการ ขณะที่กรรณิกาศ์ เป็นพิธีกรรายการคุยข่าวเช้า ที่สถานีโทรทัศน์ไทยสกายทีวี โดยรายการสนทนาด้านการเมืองที่ทำและประสบความสำเร็จคือ รายการมองรัฐสภา ออกอากาศสดทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ซึ่งรายการนี้ ได้รับรางวัลเมขลา 2 รางวัล คือ รางวัลรายการโทรทัศน์ประเภทส่งเสริมข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น และ รางวัลผู้ดำเนินรายการหญิง ทางโทรทัศน์ดีเด่น

จากนั้น กรรณิกาศ์ ก็ยังคงทำรายการที่เกี่ยวกับนักการเมืองในรูปแบบวาไรตี้ นั่นคือรายการไปดูผู้แทนฯ ที่ทำให้ผู้ชม รู้จักเธอในฐานะพิธีกร มากขึ้น

ปัจจุบัน กรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ ยังคงทำงานวงการโทรทัศน์ อย่างต่อเนื่อง


ประวัติการทำงาน แก้

 • พ.ศ. 2531 ฝึกงาน ข่าวการเมือง (การเลือกตั้ง) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • พ.ศ. 2532 ผู้ประกาศข่าววิทยุ บริษัท สหศีนิมา จำกัด
 • พ.ศ. 2532-2533 ผู้สื่อข่าว บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • พ.ศ. 2534-2538 พิธีกรและผู้ผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยสกายทีวี
 • พ.ศ. 2538 พิธีกร รายการสมองใสการแพทย์ ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5
 • พ.ศ. 2539-2545 พิธีกรและผู้ผลิตรายการมองรัฐสภา ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
 • พ.ศ. 2539 พิธีกรและผู้ผลิตรายการข่าว Thailand Today ทาง Modern 9 TV
 • พ.ศ. 2540 พิธีกรภาคสนามรายการข่าว 9 สถานการณ์ ทาง Modern 9 TV
 • พ.ศ. 2545-2548 พิธีกรและผู้ผลิตรายการไปดูผู้แทนฯ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
 • พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

พิธีกรและผู้ผลิตรายการสื่อกลางทางหลวง ทางสถานีโทรทัศน์ NBT

พิธีกรและผู้ผลิตรายการรอยยิ้มริมทางหลวง ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV

พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ

อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,

กระทรวงแรงงาน,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงคมนาคม ,

กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

อาจารย์พิเศษ วิชาวาทวิทยา

พิธีกร งานประชุม สัมมนา กิจกรรม และบรรยาย

 • พ.ศ. 2552 ผู้บริหารและผู้สอน สถาบันสอนการพูด PK Studio
 • ปัจจุบัน พิธีกร/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์

อาจารย์พิเศษวิชาวาทวิทยา /การพูดในที่สาธารณะ

พิธีกรและผู้ผลิต ช่อง Youtube :My Way Thailand

ผลงานสร้างชื่อ แก้

พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิ

พิธีกรรายการ มองรัฐสภา, ไปดูผู้แทนฯ, รอยยิ้มริมทางหลวง เป็นต้น

รางวัล แก้

 • รางวัลเมขลาผู้ดำเนินรายการหญิงทางโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการมองรัฐสภา พ.ศ. 2544
 • รางวัลเมขลา รายการโทรทัศน์ประเภทส่งเสริมข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น (รายการมองรัฐสภา) พ.ศ. 2543
 • รางวัลผู้ดำเนินรายการหญิงทางโทรทัศน์ที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2544
 • รางวัลสุดยอดคนต้นแบบเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2550
 • รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญผู้ดำเนินรายการหญิง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2554