เปิดเมนูหลัก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อังกฤษ: Ministry of Social Development and Human Security) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราพระประชาบดี
ที่ทำการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร ไทย
งบประมาณ 10,078.1627 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์, รัฐมนตรีว่าการ
ผู้บริหารหลัก ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ปลัดกระทรวง
ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์[2], รองปลัดกระทรวง
สราญภัทร อนุมัติราชกิจ, รองปลัดกระทรวง
อภิชาติ อภิชาตบุตร, รองปลัดกระทรวง
พัชรี อาระยะกุล, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
M-SOCIETY.go.th

ประวัติแก้ไข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 [3] ในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่วังสะพานขาว ซึ่งอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับของกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

รายนามปลัดกระทรวงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข