กรรม (สันสกฤต: कर्म, สัทอักษรสากล: [ˈkɐɽmɐ] ( ฟังเสียง); บาลี: kamma) หมายถึงการกระทำ[1] คำนี้สามารถกล่าวถึงหลักการทางจิตวิญญาณของเหตุภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า กฎแห่งกรรม เมื่อเจตนาและการกระทำของบุคคลหนึ่ง (เหตุ) ส่งผลต่ออนาคตของบุคคลนั้น (ผล):[2] เจตนาและการกระทำที่ดีจะเป็นกรรมดีและไปเกิดใหม่, บังเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าหมายรวมถึงสวรรค์และอาณาจักรแห่งความบริบูรณ์ในคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม ในขณะที่เจตนาและการกระทำที่ไม่ดีก่อให้เกิดกรรมชั่วและไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่เลวร้ายและทุกข์ทรมานสาหัสยิ่งกว่า[3][4]

ปมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ปมที่ไม่มีที่สิ้นสุดบนกงล้ออธิษฐานในวิหารประเทศเนปาล
สัญลักษณ์กรรม เช่น ปมที่ไม่มีที่สิ้นสุด (ข้างบน) มักพบในทวีปเอเชีย ปมที่ไม่มีที่สิ้นสุดสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล วัฏจักรกรรมยังคงดำเนินไปตลอด โดยสามารถพบสัญลักษณ์นี้ที่ใจกลางของกงล้ออธิษฐาน

หลักปรัชญาของกรรมมีความใกล้ชิดกับแนวคิดการกลับชาติมาเกิดในศาสนาแบบอินเดียหลายสำนัก (โดยเฉพาะศาสนาฮินดู, ศาสนาพุทธ, ศาสนาเชน และศาสนาซิกข์)[5] เช่นเดียวกันกับลัทธิเต๋า[6] ซึ่งกล่าวไว้ว่า กรรมในปัจจุบันส่งผลต่อชีวิตในชาติหน้าใน สังสารวัฏ[7][8] และการบังเกิดใหม่ในคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามหรือชีวิตหลังความตายที่รออยู่

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ดู:
  • Encyclopædia Britannica, 11th Edition, Volume 15, New York, pp 679–680, Article on Karma; Quote – "Karma meaning deed or action; in addition, it also has philosophical and technical meaning, denoting a person's deeds as determining his future lot."
  • The Encyclopedia of World Religions, Robert Ellwood & Gregory Alles, ISBN 978-0-8160-6141-9, pp 253; Quote – "Karma: Sanskrit word meaning action and the consequences of action."
  • Hans Torwesten (1994), Vedanta: Heart of Hinduism, ISBN 978-0802132628, Grove Press New York, pp 97; Quote – "In the Vedas the word karma (work, deed or action, and its resulting effect) referred mainly to..."
 2. Karma Encyclopædia Britannica (2012)
 3. Halbfass, Wilhelm (2000), Karma und Wiedergeburt im indischen Denken, Diederichs, München, Germany
 4. Lawrence C. Becker & Charlotte B. Becker, Encyclopedia of Ethics, 2nd Edition, ISBN 0-415-93672-1, Hindu Ethics, pp 678
 5. Parvesh Singla. The Manual of Life – Karma. Parvesh singla. pp. 5–7. GGKEY:0XFSARN29ZZ. สืบค้นเมื่อ 4 June 2011.
 6. Eva Wong, Taoism, Shambhala Publications, ISBN 978-1590308820, pp. 193
 7. "Karma" in: John Bowker (1997), The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press.
 8. James Lochtefeld (2002), The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Rosen Publishing, New York, ISBN 0-8239-2287-1, pp 351–352

แหล่งที่มา

แก้
 • Bhikkhu Thanissaro (2010), Wings to Awakening: Part I (PDF), Metta Forest Monastery, Valley Center, CA
 • Bronkhorst, Johannes (1998), "Did the Buddha Believe in Karma and Rebirth?", Journal of the International Association of Buddhist Studies, 21 (1): 1–20
 • Buswell, Robert E. (ed.) (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA {{citation}}: |first= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
 • Buswell, Robert E.; Lopez Jr., Donald S., บ.ก. (2013), The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton University Press
 • Chapple, Christopher (1986), Karma and Creativity, State University of New York Press, ISBN 0-88706-250-4
 • Dargyay, Lobsang (1986), "Tsong-Kha-Pa's Concept of Karma", ใน Neufeldt (บ.ก.), Karma and Rebirth: Post Classical Developments, State University of New York Press, ISBN 0-87395-990-6
 • Dasgupta, Surendranath (1991), A History of Indian Philosophy, Volume 4, Motilal Banarsidass Publ.
 • Gethin, Rupert (1998), Foundations of Buddhism, Oxford University Press
 • Gombrich, Richard F. (1997), How Buddhism Began. The Conditioned Genesis of the Early Teachings, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
 • Gombrich, Richard (2009), What the Buddha Thought, Equinox
 • Harvey, Peter (1990), Introduction to Buddhism, Cambridge University Press
 • Jaini, Padmanabh S. (1998) [1979], The Jaina Path of Purification, Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-1578-0
 • Kalupahana, David (1975), Causality: The Central Philosophy of Buddhism, University of Hawaii Press
 • Kalupahana, David J. (1992), The Principles of Buddhist Psychology, Delhi: ri Satguru Publications
 • Keown, Damien (2000), Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Kindle Edition
 • Mark Juergensmeyer; Wade Clark Roof (2011). Encyclopedia of Global Religion. SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-6656-5.
 • Khandro Rinpoche (2003), This Precious Life, Shambhala
 • Klostermaier, Klaus K. (1986), "Contemporary Conceptions of Karma and Rebirth Among North Indian Vaisnavas", ใน Neufeldt, Ronald W. (บ.ก.), Karma and Rebirth: Post-classical Developments, Sri Satguru Publications
 • Kopf, Gereon (2001), Beyond Personal Identity: Dōgen, Nishida, and a Phenomenology of No-self, Psychology Press
 • Kragh, Ulrich Timme (2006), Early Buddhist Theories of Action and Result: A Study of Karmaphalasambandha, Candrakirti's Prasannapada, verses 17.1–20, Arbeitskreis für tibetische und buddhistische Studien, Universität Wien, ISBN 3-902501-03-0
 • Lamotte, Etienne (1987), Karmasiddhi Prakarana: The Treatise on Action by Vasubandhu, Asian Humanities Press
 • Lichter, David; Epstein, Lawrence (1983), "Irony in Tibetan Notions of the Good Life", ใน Keyes, Charles F.; Daniel, E. Valentien (บ.ก.), Karma: An Anthropological Inquiry, University of California Press
 • Matthews, Bruce (1986), "Chapter Seven: Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism", ใน Neufeldt, Ronald W. (บ.ก.), Karma and Rebirth: Post Classical Developments, State University of New York Press, ISBN 0-87395-990-6
 • Obeyesekere, Gananath (2005). Wendy Doniger (บ.ก.). Karma and Rebirth: A Cross Cultural Study. Motilal Banarsidass. ISBN 978-8120826090.
 • Padmakara Translation group (1994), "Translators' Introduction", The Words of My Perfect teacher, HarperCollins Publishers India
 • Schmithausen, Lambert (1986), Critical Response. In: Ronald W. Neufeldt (ed.), "Karma and rebirth: Post-classical developments", SUNY
 • Vetter, Tilmann (1988), The Ideas and Meditative Practices of Early Buddhism, BRILL

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้