จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 1

จักรพรรดิอะคีเมนียะห์องค์ที่ห้า
(เปลี่ยนทางจาก Xerxes I)

เซิร์กซีสที่ 1 (เปอร์เซียโบราณ: 𐎧𐏁𐎹𐎠𐎼𐏁𐎠 Xa S Ya A Ra S A; กรีก: Ξέρξης; อังกฤษ: Xerxes the Great) หรือ เซิร์กซีสมหาราช (อังกฤษ: Xerxes I; 519 – 465 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชโอรสในดาไรอัสมหาราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตเมื่อ 486 ปีก่อน ค.ศ. พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เมื่อเดือนตุลาคม 486 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 34 พรรษา

จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 1
กษัตริย์ ยิ่งใหญ่ • กษัตริย์ แห่ง เหล่ากษัตริย์ • กษัตริย์ แห่ง เปอร์ซิส • กษัตริย์ แห่ง บาบิโลน • ฟาโรห์ แห่ง อียิปต์ • กษัตริย์ แห่ง ประเทศ •
ครองราชย์486–465 ก่อนคริสต์ศักราช
รัชกาลก่อนหน้าดาไรอัสมหาราช
รัชกาลถัดไปอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
ประสูติ519 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
สวรรคต465 ปีก่อนคริสต์ศักราช
เปอร์เซีย
พระมเหสีอเมสทริส
พระราชบุตร11 พระองค์
𐎧𐏁𐎹𐎠 𐎼𐏁𐎠 ปกครอง วีรบุรุษ
ราชวงศ์อะคีเมนียะห์
พระราชบิดาดาไรอัสมหาราช
พระราชมารดาอโทสซ่า

ตลอด 20 ปีในรัชกาล จักรพรรดิเซิร์กซีสทรงสืบสานปณิธานของพระราชบิดาทุกอย่างจนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่างมาก พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ 465 ปีก่อน ค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 54 พรรษา พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระราชินีอาเมสทริส จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็นจักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1

ก่อนหน้า จักรพรรดิเซิร์กซีสที่ 1 ถัดไป
จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช กษัตริย์เปอร์เซีย
(486 ปีก่อนคริสตกาล - 465 ปีก่อนคริสตกาล)
จักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1
จักรพรรดิดาไรอัสมหาราช ฟาโรห์แห่งอียิปต์
(486 ปีก่อนคริสตกาล - 465 ปีก่อนคริสตกาล)
จักรพรรดิอาร์ตาเซิร์กซีสที่ 1