ดาไรอัสมหาราช

จักรพรรดิอะคีเมนียะห์องค์ที่สี่

ดาไรอัสที่ 1 (เปอร์เซียเก่า: 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 Da A Ra Ya Va Ů S; กรีก: Δαρεῖος Dareios; c. 550 – 486 BCE), หรือที่รู้จักในชื่อ ดาไรอัสมหาราช เป็นจักรพรรดิอะคีเมนียะห์ที่สี่ระหว่าง 522 และ 486 ปีก่อนคริสตกาล โอรสของ Hystaspes มเหสีคือ Atossa และพระชามาดาของไซรัสมหาราช

ดาไรอัสมหาราช

ดาไรอัสที่ 1
Darius the great. jpg.jpg
กษัตริย์ ยิ่งใหญ่กษัตริย์ แห่ง เหล่ากษัตริย์กษัตริย์ แห่ง เปอร์ซิสกษัตริย์ แห่ง บาบิโลนฟาโรห์ แห่ง อียิปต์กษัตริย์ แห่ง ประเทศ
ครองราชย์กันยายน 522 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง
ตุลาคม 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช (36 ปี)
รัชกาลก่อนหน้าบาร์ดีย่า
เซิร์กซีสที่ 1
พระราชบุตรอาร์โตบาซานเซิร์กซีสที่ 1มาซิสเทสฮีสตัสเปสอาร์ซาเมสฮีปเปอร์รันเธสอาร์ตาซอสทรี่อะคีเมเนสโกบรีอัสอับโรโคเมส
ราชวงศ์อะคีเมนียะห์
พระราชบิดาฮีสตัสเปส
พระราชมารดาโรห์โดกูเน หรือ ไอมาร่า
ประสูติ550 ปีก่อนคริสต์ศักราช
สวรรคตตุลาคม 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช
(ประมาณ 64 พรรษา)
ฝังพระศพNaqsh-e Rostam
ศาสนาศาสนาโซโรอัสเตอร์

ตลอด 36 ปีในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็งแกร่งให้กับจักรวรรดิอะคีเมนียะห์ ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง

พระเจ้าดาไรอัสสวรรคตเมื่อ 486 ปี ก่อนคริสตกาล ขณะพระชนม์ได้ 64 พรรษา พระเจ้าเซิร์กซีสมหาราช พระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา